ธรรมะ โดย อาจารย์ วศิน อินทสระ

 pongsa    20 ส.ค. 2555

พุทธบริษัทควรเชื่อเรื่องกรรมให้ครบถ้วนหนักแน่น
ยอมรับต่อกรรมเก่าแต่ไม่ยอมแพ้ต่อกรรม
ทำกรรมใหม่หรือกรรมปัจจุบันให้ดี
ทางที่ดีที่สุด คือทำกรรมให้หลุดพ้นจากกรรม คือพระนิพพาน
ซึ่งเป็นแก่นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและคนทั้งโลก

อ. วศิน อินทสระ
 4,163 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย