ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในวันที่ 30 ส.ค.55- 2 ก.ย.55 ณ วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี (หลวงปู่ศรี สิริธโร)

 Puthiseth    22 ส.ค. 2555

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ในวันที่ 30 ส.ค.55- 2 ก.ย.55 ณ วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี (หลวงปู่ศรี สิริธโร) ท่านจะได้รับฟังพระธรรมคำสอนจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายหลวงปู่มั่น ซึ่งเราได้เลือกวันตรงกับวันเพ็ญ 15 ค่ำ




หลวงปู่ศรี สิริธโร ท่านมางานถวายเพลิงสรีระหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ครับ


 3,946 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย