เชิญทุกท่าน รับฟัง เรื่อง บัณฑิตกับนินทาและสรรเสริญ (อ.วศิน)

 pongsa    23 ส.ค. 2555

เรื่อง บัณฑิตกับนินทาและสรรเสริญ โดย อาจารย์ วศิน อินทสระ
เชิญ รับฟัง ได้ ที่ เว็บไซต์ http://www.youtube.com/watch?v=Bp8Dz0DM-z8&feature=channel&list=UL   
 4,243 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย