การทำสมาธิ โดยใช้ไฟ (เตโชกสิณ)

   

เวลาข้าพเจ้าจะนั่งทำสมาธิ จะเลือกเอาเตโชกสิณมาเป็นที่ตั้งของสมาธิ ข้าพเจ้าเลือกใช้เปลวไฟจากเทียนพิจารณา เมื่อนั่งเพ่งเปลวไฟจนติดตาแล้วก็หลับตา ภาพเปลวไฟนั้นก็ติดตาอยู่แล้วก็เพ่งเปลวไฟนั้นทั้งที่หลับตาไปเรื่อยๆ จนเปลวไฟนั้นหายไปเลย ข้าพเจ้าอยากทราบว่า ข้าพเจ้าทำถูกต้องหรือไม่ประการ ท่านผู้มีความรู้ทั้งหลายโปรดช่วยแถลงไข


• ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”

• Heartleaf Daily Detox Shampoo ✨ ฮาร์ทลีฟ เดลี่ ดีท็อกซ์ แชมพู

• ธรรมชาติของจิต - พระธรรมเทศนาสมเด็จพระญาณสังวร

• ๕๖.ปางประทานพร ( ยืน)

• ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๒
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย