ท่านใดต้องการหนังสือสวดมนต์ แจ้งได้ค่ะ

 nsirithorn    21 พ.ย. 2555

ท่านใดต้องการหนังสือสวดมนต์ แจ้งได้ค่ะ จะจัดส่งไปให้
อยากได้หนังสือที่มีคำแปลด้วยนะครับ
ส่งมาที่ นายศุภวิชญ์ พงศ์ภัคธนโชติ
95 ม.7 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 50140
ขออนุโมทนาบุญด้วยยิ่ง


ตอบคุณศุภวิชญ์
จะจัดส่งให้ 20 เล่มนะคะ...

ท่านใดที่ต้องการหนังสือสวดมนต์เพื่อแจกให้กับวัดหรือหน่วยงาน
แจ้งได้นะคะ ระบุจำนวนด้วยก็ดีค่ะ
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับการแจกหนังสือสวดมนต์ ส่งมาที่............. อำพร เบญจจินดา 3/51 ม.3 ต.สำนักท้อน อ. บ้านฉาง จ. ระยอง 21130


สาธุ...อาตมาอยากได้ไว้ให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติในวันพระใช้เหมือนๆกัน (มีแปลด้วยยิ่งดี) ขอบคุณมากในกุศลจิตของท่าน. เจริญพร.

พระสุรศักดิ์ ปฏิมาประกร (เตชวโร)
วัดโนนศิลา ม.๑ บ้านโนนศิลา
ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา
ขอนแก่น ๔๐๑๑๐


ได้จัดส่งหนังสือสวดมนต์ใ้ห้กับทางคุณศุภวิชญ์แล้วนะคะ ถ้าได้รับแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
สำหรับคุณอำพร และท่านพระอาจารย์สุรศักดิ์ จะรีบดำเนินการให้ค่ะ


สาธุ...อาตมาอยากจักได้หนังสือ(50เล่ม)ได้ไว้ให้ญาติโยม อุบาสก-อุบาสิกา นักเรียน
ผู้สนใจสำหรับศึกษา , ปฏิบัติธรรมะ(มีแปลด้วยยิ่งดี) ขอบคุณมากในกุศลจิตของท่าน. เจริญพร.

พระสิริชัย ญาณธีโร
วัดเพชร บ้านเพชร หมู่ที่๑
ตำบลบิง อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๖๐


ขณะนี้กำลังพิมพ์เพิ่มเติม รบกวนรอนิดนึงนะคะ
จะรีบดำเนินการจัดส่งให้ค่ะ
ต้องการหนังสือ แจ้งได้ที่ n_sirithorn@hotmail.com ค่ะ


ขอด้วยนะค่ะแล้วแต่จะเมตตากรุณามอบให้
นางสาวรัตติกาล ปานขาว
หมู่9 ถนน ราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัส 30000
อนุโมทนาด้วยนะค่ะ


 4,067 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย