คุณคิดอย่างไรที่พระไป สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

 แมงปอหลงลม    

ในปัจจุบัน จะพบเห็นพระภิกษุสามเณรเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ น้ำตก ภูเขา ทะเล เป็นต้น ท่านคิดว่าการไปสถานที่ดังกล่าวข้างต้นนั้นมีความเหมาะสมกับสมณสารูปมากน้อยเพียงใด

ไม่มีข้อห้ามใดครับ การไปก็ต้องดูที่การกระทำ แม้นอยู่ในวัดแล้ววัตรปฏิบัติไม่งามก็ไม่ดี แม้นอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยเหมาะโดยเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดี แต่วัตรปฏิบัติยังคงดีอยู่ก็ไม่ว่ากัน เราต้องยอมรับความจริงในโลกปัจจุบันเพราะถ้าพระได้แต่นั่งหลับตาแล้วสอนโยมคงลำบาก สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น (แต่คงไม่ต้องถึงขั้นลงมือทำน่ะในสิ่งที่ไม่ดี)


ท่านครับ

เคยบอกไปแล้วว่า

ภิกษุ กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ถึงไม่ผิดศีลผิดวินัย แต่ก็เป็นโลกวัชชะ คือโลกติเตียน

เป็นความไม่งามของภิกษุรูปนั้นๆ


ต้องดูครับว่าท่านไปเที่ยวเพื่ออะไร
เราจะไปคิดว่าท่านไปเพื่อสนุกสนานอย่างเดียว
ก็อาจไม่ใช่นะครับ
ต้องแยกเป็นกรณีๆไปครับคุณคิดอย่างไรที่พระไป สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
โดย : [DT01699] 1 มิ.ย. 2551 15:47 น.

สังขารอื่นคิดปรุงอย่างไรไม่สำคัญ ขอให้"กอง"ฉัน เห็นว่าท่านไปโปรดสัตว์ก็เพียงพอ

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลง
.............................
ภิกษุ กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ถึงไม่ผิดศีลผิดวินัย แต่ก็เป็นโลกวัชชะ คือโลกติเตียน

เป็นความไม่งามของภิกษุรูปนั้นๆ
...........................................


ทิพย์อักษร DT05630 [1 มิ.ย. 2551 22:09 น.] คำตอบที่ 2

ความไม่งามในทุกข์ มันก็เป็นเช่นนั้นเอง โลกติเตียนไม่เป็นไร เพียงจิตใด ไม่ผลักใสเพราะชังก็เพียงพอ

............................................

ไม่มีข้อห้ามใดครับ การไปก็ต้องดูที่การกระทำ แม้นอยู่ในวัดแล้ววัตรปฏิบัติไม่งามก็ไม่ดี แม้นอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยเหมาะโดยเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดี แต่วัตรปฏิบัติยังคงดีอยู่ก็ไม่ว่ากัน เราต้องยอมรับความจริงในโลกปัจจุบันเพราะถ้าพระได้แต่นั่งหลับตาแล้วสอนโยมคงลำบาก สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น (แต่คงไม่ต้องถึงขั้นลงมือทำน่ะในสิ่งที่ไม่ดี)

อาจารย์พระ - 203.172.48.123 [1 มิ.ย. 2551 20:24 น.] คำตอบที่ 1

....................................เห็นที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ สองวันสามวัน ท้ายที่สุดก็ไม่มีการจัดการ
การปลอมบวชสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่ามี
เพราะไม่รู้ว่าจะเอาผิดกันอย่างไร เพราะพระวินัยไม่ได้ห้ามการเล่นน้ำตก
อย่างที่เห็นในภาพ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า สั่นคลอนความศรัทธาประชาชนไปมาก
ซึ่งแต่เดิมก็น้อยอยู่แล้ว ให้น้อยลงไปอีก
แล้วอย่างนี้
พระศาสนาจะเป็นศาสนาประจำชาติได้อย่างไร
ในเมื่อชนในชาติไม่ช่วยกันรักษา และ ไม่มีกฏหมายในการควบคุมสงฆ์
แล้วเงินที่พระได้จากการนิมนต์ ไปในงานต่าง ๆ ก็ไม่มีการเก็บภาษี
เห็นพระบางท่านที่เขียนหนังสือ ทำซีดี ที่ไม่ได้เพื่อการแจกเป็นธรรมทาน
แต่เป็นการขาย ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการหวังผลกำไร เพราะราคาค่อนข้างสูง
แล้วมีการเก็บภาษีหรือไม่อย่างไร
มีความต้องการที่จะทราบจริงๆ ไม่ได้ลบหลู่ใคร
เพราะเราก็ไม่ได้ดีอะไรเลย ศีล 5 ข้อยังด่างพร้อยอยู่
ไม่อาจเทียบผู้มีศึลสูงกว่า


ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง ทุกสิ่งขึ้นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติกับผู้มอง
ถ้าผู้ปฏิบัติดี ก็ถือว่าสมควรแล้ว ผู้มองดีก็เห็นว่าสมควรแล้ว
คำว่าธรรมชาติ ก็คือธรรมะอย่างหนึ่ง แต่อาจจะต่างสถานที่เท่านั้นเอง
ธรรมะมีทุกๆที่ ที่แสวงหา แต่บางที่ๆไป อาจเป็นอุบายธรรมที่เห็นแล้วปลง
ได้ง่ายกว่า สรุปแล้ว จิตใจของคนต่างกัน ถ้ามองดีก็ดีไป ถ้ามองไม่ดีก็ไม่
ดีไป อย่าคิดมากนะคะ


 3,804 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย