คุณคิดอย่างไรที่พระไป สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

 แมงปอหลงลม    

ในปัจจุบัน จะพบเห็นพระภิกษุสามเณรเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ น้ำตก ภูเขา ทะเล เป็นต้น ท่านคิดว่าการไปสถานที่ดังกล่าวข้างต้นนั้นมีความเหมาะสมกับสมณสารูปมากน้อยเพียงใด


• ถ้ำและภูเขา

• พอเราหวังเท่านั้น เราก็ผิดหวังทันทีที่เราหวัง

• ๘ พุทธสถานที่สำคัญ ในสมัยพุทธกาล

• 08(24/01/64) 10.00 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• Zensora Mellow Me เปิดรับตัวแทนรุ่นแรกในการจำหน่ายแบบไม่ต้องสต็อกของ

• ใครจะรู้จะเห็นหรือไม่ก็ตาม

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย