ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดโภคาจูฑามาตย์ จ.กระบี่ 18-26 ม.ค.56

 MZ    14 ธ.ค. 2555

งานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดโภคาจูฑามาตย์
บ้านตลาดเก่า ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่
เริ่ม 18 - 26 มกราคม 2556
วันศุกร์ที่ 18 ม.ค. เวลา 09.00 น. พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 26 ม.ค. เวลา 19.00 น. พิธีตัดหวายลูกนิมิต
กองบุญทุกกองบุญเป็นรายได้ของวัด
จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาวัด พระครูศีธรรมาวุธ(ศรีวัง สิริมนุญโญ) เจ้าอาวาส 081-3972223
พระสมุห์ปริญญา กัมมสุทโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 083-6461644
นายจงรักษ์ ตันหุน เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาวัด 087-2703400                    
ขอเชิญไปร่วมบุญกันนะคะ


• นกกระจาบ (สัมโมทมานชาดก)

• บอกบุญ

• ดนตรีสมาธิ Meditation music

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• เราเป็นผู้ก่อกรรม ก่อเวร ก่อภัย

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย