ธรรมเทศนา หลวงพ่อชา เรือ่งการปฎิบัติ

 terryh    16 ม.ค. 2556

การปฎิบัติที่แท้จริง ต้องมีศีล บริสุทธิ

ถาม : ท่านอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ(วิธีภาวนา) วิธีอื่นๆอย่างไรครับ ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีอาจารย์มากมาย และมีแนวทางการทำวิปัสสนาหลายแบบจนทำให้สับสน ?

คำตอบหลวงปู่ชา : มันก็เหมือนกันกับการเข้าไปในเมือง บางคนอาจจะเข้าเมืองทางทิศเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ฯลฯ ทางถนนหลายสาย
โดยมากแล้วแนวทางการภาวนาก็แตกต่างกันเพียงรูปแบบเท่านั้น ไม่ว่าท่านจะเดินทางสายหนึ่งสายใด เดินช้าเดินเร็ว ถ้าท่านมีสติอยู่เสมอ มันก็เหมือนกันทั้งนั้น

ข้อสำคัญที่สุดก็คือ แนวทางภาวนาที่ดีและถูกต้องนำไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่น ลงท้ายแล้วก็ต้องปล่อยวางแนวทางการภาวนาทุกรูปแบบด้วย
ผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดมั่นแม้ในตัวอาจารย์ แนวทางใดที่นำไปสู่การปล่อยวาง สู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

ท่านอาจจะอยากเดินทางเพื่อศึกษากับอาจารย์ท่านอื่น และลองปฏิบัติตามแนวทางอื่นบ้างก็ได้ พวกท่านบางคนก็ทำเช่นนั้น นี่เป็นความต้องการตามธรรมชาติ ท่านจะรู้ว่า แม้ได้ถามปัญหานับพันคำถามก็แล้ว
และมีความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติอื่นๆก็แล้ว ก็ไม่อาจจะนำท่านเข้าถึงสัจธรรมได้

ในที่สุดท่านก็จะรู้สึกเบื่อหน่าย ท่านจะรู้ว่าเพียงแต่หยุด และสำรวจตรวจสอบดูจิตของท่านเองเท่านั้น ท่านก็จะรู้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไร ไม่มีประโยชน์ที่จะแสวงหาออกไปนอกตัวเอง

ผลที่สุดท่านต้องหันกลับมาเผชิญหน้ากับสภาวะที่แท้จริงของตัวท่านเอง ตรงนี้แหละ ที่ท่านจะเข้าใจธรรมะได้

จากหนังสือ คำตอบหลวงปู่ชา มรดกธรรม เล่มที่ 34 หน้า 18-19   


• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• สญฺญมโต เวรํ น จีรติ ผู้คอยระวังอยู่ ย่อมไม่ก่อเวร

• เอนไซม์หยอดล้างตา Eye Drop

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• "ทาน ๓ ประเภท" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย