วันศุกร์ที่ 25 ม.ค. ช่อง 3 ขอเชิญฟังธรรมจาก “เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต”

 Chadej    22 ม.ค. 2556


ขอเชิญร่วมปฏิบัติและฟังธรรม
“ธรรมดี...เพื่อชีวีงาม”
โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
เวลา 18.00 – 19.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 2
ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
17.00 – 17.50 น. ลงทะเบียน
17.30 – 17.50 น. ผู้เข้าร่วมงานพร้อม ณ ห้องประชุมชั้น 8
18.00 – 19.30 น. ธรรมบรรยาย
19.30 น. จบงาน / ผู้ร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนได้ที่ 02-262-3333 ต่อ 1046, 1064
หรือที่ www.phuttha.com
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
   


ที่มา : www.phuttha.com
• ผลของคนอกตัญญู (อกตัญญูชาดก)

• อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1-9

• น้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า เนื่องในสัปดาห์ แห่ง พุทธชยันตี

• มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )

• ร่วมเข้าพิธีบวงสรวงขอพรพระราหู สร้างอาคารจอดรถ ของวัดภาษี

• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย