ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มีเทศน์มีทอล์ค ตอน อยู่เย็น เป็นสุข"

 ฮอลแจ้ง    12 ก.พ. 2556

เนื่องด้วยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการจัดงาน "มีเทศน์มีทอล์ค ตอน อยู่เย็น เป็นสุข" ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ อาคารจอดรถ บี ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ซึ่งการจัดงานครั้งที่แล้วได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างมาก จึงอยากเผยแพร่งานให้เป็นที่รู้จักแก่พุทธศาสนิกชนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ในการร่วมประชาสัมพันธ์งานให้เป็นที่รู้จักผ่านทางเว็บไซด์นี้ต่อไป โดยภายในงานมีพระนักเทศน์ 9 รูป มาเทศนาเกี่ยวกับหัวข้องาน ได้แก่
1.พระราชธรรมวาที (เจ้าคุณพิจิตร)
2.พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน)
3.พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
4.พระราชธรรมนิเทศ (เจ้าคุณพยอม กลฺยาโณ)
5.พระราชพิพัฒน์โกศล (หลวงพ่อเณร)
6.พระพรพล ปสันโน
7.พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
8.พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
9.พระครูวาทีพัชรโสภณ(พระครูปลัดราชันย์ อริโย)
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2101-0000 #1311-14
(เข้าชมฟรี)
 4,176 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย