เชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา,ของเล่นเด็กเก่าๆ,อุปกรณ์เครื่องเขียน,ฯลฯ แก่โรงเรียนห่างไกล ด้อยโอกาส

 Jantawatto    17 ก.พ. 2556

เชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา,ของเล่นเด็กเก่าๆ,แก่โรงเรียนด้อยโอกาส

เนื่องด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา ได้จัดโครงการค่ายมนุษย์ศาสตร์สัมพันธ์ขึ้นเป็นประจำทุกปี
โดยมีกิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนห่างไกล และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อแบ่งปันสิ่งของจากผู้ที่บริจาคไปสู่เด็กๆที่ขาดโอกาส อีกทั้งยังมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆได้ไกล้ชิดกับพระสงฆ์ และส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา ดังรูปที่แนบมา (เป็นรูปเก่า จากการจัดกิจกรรมครั้งก่อนๆ) และในปีนี้ คณะกรรมการชมรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ได้เห็นควรให้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖
อาตมา พระเรืองศักดิ์ จนฺทวฑฺโฒ ในนามเลขานุการชมรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา จึงขอความอนุเคราะห์บอกบุญผ่านมายังเว๊ปบอร์ดแห่งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมผู้มีใจเป็นบุญเป็นกุศล ได้บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การกีฬา,สมุด,หนังสือภาพสำหรับเด็ก,ของเล่น (ของเก่าหรือของใหม่ก็ได้),ขนม ฯลฯ ตามแต่กำลังศรัทธา


     โดยสามารถบริจาคผ่านทางพัสดุไปรษณีย์ จ่าหน้า พระเรืองศักดิ์ จนฺทวฑฺโฒ 77 หมู่ 14 วัดดอนโบสถ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์ 088 7196328

     และเพื่อตัดปัญหาการทุจริตต่างๆ จึง  ไม่ขอรับเป็นเงินสด หรือโอนผ่านบัญชีใดๆทั้งสิ้น 
สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านผู้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลได้แคล้วคลาดปราศจากโรคภัยทั้งปวง ภูติผีมารร้ายอย่าได้มารบกวน ขอให้ประสพล้วนแต่ผลคือลาภอาบอิ่มใจ คิดสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้บุญนั้นนำพาให้สำเร็จสมหวังทุกประการ เทอญ...


   


• "ศีลเครื่องมือปราบกิเลสขั้นหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม นำสวดมนต์ คำทำวัตรเช้า

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• ๓๕.ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• ขอเมตตาสร้างทางกันไฟรอบวัดเพื่อช่วยสัตว์น้อยใหญ่

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย