@ขออนุโมทนาพระนักศึกษานักธรรมชั้นโท สำนักเรียนอำเภอเมืองสระบุรี (วัดศรีบุรีรตนาราม)

 motorola31313@gmail.com    28 ก.พ. 2556

@ที่ได้สอบผ่านในปีนี้ทุกๆท่าน ขอให้ท่านทั้งหลายสร้างบารมีเจริญในธรรมให้ยิ่งๆขึ้นไปด้วยเถิด
ขออนุโมทนา! พระอุดมศักดิ์ ชาคโร (ชาคโร ภิกขุ)
ครูสอนปริยัติธรรม ชั้นนักธรรมชั้นโท สำนักเรียนอำเภอเมืองสระบุรี(วัดศรีบุรีรตนาราม)   
 4,209 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย