วิบากกรรมมีจริง จาก มิจฉาอาชีวะ

 terryh    13 มี.ค. 2556

วิบากกรรมมีจริง จาก มิจฉาอาชีวะ

ตามที่ท่าน ผู้รู้ ได้บอกกล่าว อาชีพ ปานาติบาตร

ผลสนองของวิบากกรรม บรรยายด้วยภาพ อันสลด หดหู่

น่าสะเทือนใจ

การ ฆ่าสัตว์ ค้าขาย สัตว์ เพื่อ บริโภคเป็นอาหาร

เวปลิงค์ที่อยากแนะนำให้ได้ดู ได้ชม

เรื่องจริง ที่สะท้อนอะไรให้เรา ๆ ท่าน ๆ ได้ตระหนักถึง

สรรพสัตว์ ต่างหวงแหน รักชีวิต

ดุจาก เวปข้างล่าง

http://youtu.be/AfWBrwmwgcs


บรรยายด้วยภาพ วิบากกรรมจากมิจฉาอาชีวะ ยังมีมนุษย์รูปร่าง

ใบหน้าพิการแบบแปลก คล้าย หมู คล้ายวัว คล้ายไก่ คล้ายเป็ด

และ สัตว์อืน ๆ อีกนับไม่ถ้วน

พึงสังวร อาชีพ เลี้ยงสัตว์ เพื่อการค้า เพื่อ จำหน่าย ล้วนจะนำภัยพิบัติ มาสู่ตน หรือ ครอบครัว ไม่ช้า ก็ เร็ว

ที่ ครอบครัวนับหมื่น ๆ ได้ประสพชะตากรรม มาแล้ว

ดูรายละเอียดจาก เวปลิงค์
http://s1200.beta.photobucket.com/user/terryh11/media/v1.jpg.htmlสะท้อนด้วยภาพ อันน่าเศร้าสลด ผลจาก วิบากกรรม ที่ไม่ต้อง บรรยายอะไรเพิ่มเติม

ชาวพุทธ คงได้ฉุกคิด พิจารณา ถึง ผล วิบากกรรม


อนิจจัง


สะท้อนด้วยภาพ วิบากกรรมมิอาจหลีกหนีได้

ส่วนใหญ่มักมาจากผลของการกระทำปานาติบาต


ที่เห็นเป็นเพียง ตัวอย่าง เล็ก น้อย จากหลาย ๆ กรณี กว่า 5 พัน เคสที่น่าศึกษา สลด หดหู่ผลวิบากรรม จาก มิจฉาอาชีวะ การค้าขาย พรากชีวิต สัตว์ ด้วยแรงสะสม อาฆาต รุนแรงกว่าที่คิด ยังอาจส่งผลถึง
ทายาท ซึ่งมีตัวอย่างมากมาย

อย่าได้ประมาท แม้แต่ การบริโภคเนื้อสัตว์ ก็มีผล ต่อส่วนวิบากกรรม ในขบวนการ กระทำปานาติบาต
 4,066 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย