เนื่องด้วยกระทู้ ด่วน.......ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์การศึกษา น้องขาด(แคลน) พี่(ช่วย)เติม ที่จ.เพชรบูรณ์

 human    16 มี.ค. 2556

เจริญพร

เนื่องด้วยกระทู้ ด่วน.......ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์การศึกษา น้องขาด(แคลน) พี่(ช่วย)เติม ที่จ.เพชรบูรณ์

http://www.dhammathai.org/webboard/dbview.php?No=2643

อาตมาได้รับวัตถุมงคลจำนวนหนึ่งซึ่งได้รับมาจากการนำของไปบริจาคที่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งไม่พอแจกแก่ผู้ที่ร่วมบริจาคทุกท่านได้ อาตมาจึงนำเอาวัตถุมงคลของตัวเองมารวมอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งคละเคล้ากันหลายอย่าง  (มีจำนวนจำกัด)  แต่วัตุถุมงคลที่จะแจกนี้ผ่านการเป่ายันต์เกราะเพชรเมื่อ 16 มีนาคม 2556 มาแล้ว  ยังเหลือภาพนิ่งที่ถ่ายตอนไปแจกของที่โรงเรียนที่ไร๊ท์ลง DVD อีก 2 แผ่น 

คุณโยมผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยท่านใดประสงค์จะรับวัตถุมงคล ช่วยแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สิ่งที่บริจาค วันเดือนปีที่บริจาค ในกระทู้นี้ เพื่อจะได้จัดส่งวัตถุมงคลไปตามที่อยู่ต่อไป

ส่วนรูปกำลังรวบรวม เพื่อจะได้นำมาลงในกระทู้นี้ให้ดูกันต่อไป
แจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว ตอนเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว ตอนเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว ตอนเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว ตอนเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว ตอนเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว ตอนเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว ตอนเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว ตอนเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว ตอนเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว ตอนเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว ตอนเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว ตอนเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว ตอนเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของที่โรงเรียนบ้านพร้าว ตอนเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
แจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพแจกของให้โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556
ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง

--------------------------------------------------------------------------------

ภาพการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง ตอนบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2556ภาพการไปแจกของช่วยเหลือน้องๆ ที่โรงเรียนบ้านพร้าว โรงเรียนบ้านนาแซงและศูนย์เด็กเล็กบ้านนาแซง จ.เพชรบูรณ์ จบเพียงเท่านี้


ขอบคุณครับ


<a href="http://www.google.com/">google</a>
[url=http://www.google.com/]google[/url]
http://www.google.com/
google
 3,863 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย