ข้อคิดพิจารณา มีสาระ เพื่อสุชภาพที่ดีกว่า ลด ละ เนื้อสัตว์

 terryh  

การกินเนื้อสัตว์จะเป็นการทำร้ายและทรมานสัตว์แล้ว....

ร่างกายของมนุษย์เองก็ได้รับผลจากการทรมานสัตว์นั้นเช่นกัน

ต่างเพียงมนุษย์ได้รับมาในรูปแบบระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดโรคร้าย

เช่น โรคมะเร็งนานาชนิด เลือดเป็นพิษ โรคหัวใจ ไขมันอุดตัน รวมถึง

โรคเบาหวาน ซึ่งจะ

ผลาญเงินทองและทุกข์ทรมานนอนรักษาร่างกายแสนรักบนเขียง


กับคมมีดหมอในโรงพยาบาลเท่านั้นเอง• กุสราชมหาสัตว์(ภาค ๒) เขียนโดย สืบ ธรรมไทย


• ปฐมเทศนา ปฐมสาวกและพระอรหันต์ ๖ องค์แรก

• วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย