สะท้อนด้วยภาพ อันน่าเศร้า สลด หดหู่ เบื้องหลังข้อเท็จจริง ที่น้อยคนจักได้รู้

 terryh    12 เม.ย. 2556

สะท้อนด้วยภาพ อันน่าสลดหดหู่ ที่ วัว กำลังรอคิว ถูกเชือด อยู่ใน โรงแปรรุปเนื้อสัตว์

มีคราบน้ำตาไหลอาบแก้ม ที่ถุกพรัดพราก จาก แม่ จาก พ่อ จาก พี่ ๆ น้อง ๆ

วัว เป็นสัตว์ ที่มีความรู้สึก สัญชาติญาณ หวงแหนชีวิต รับรู้ ทั้งจากกลิ่นคาวเลือด

สะท้อนด้วยภาพ อันน่าสลดหดหู่ ที่ วัว กำลังรอคิว ถูกเชือด อยู่ใน โรงแปรรุปเนื้อสัตว์

มีคราบน้ำตาไหลอาบแก้ม ที่ถุกพรัดพราก จาก แม่ จาก พ่อ จาก พี่ ๆ น้อง ๆ

วัว เป็นสัตว์ ที่มีความรู้สึก สัญชาติญาณ หวงแหนชีวิต รับรู้ ทั้งจากกลิ่นคาวเลือด เสียงร้องโหยหวน ของเพื่อนร่วมชะตากรรม วัวส่วนใหญ่ มักจะอาเจียร ถ่ายหนัก ถ่ายเบา ด้วยความกลัว เฉกเช่น มนุษย์ แต่มนุษย์ ส่วนใหญ่ มักไม่ใคร่ได้รับรู้่ถึง ความหฤโหด ซึ่งวัวก่อนถูกฆ่าจะเกิดความเครียด ซึ่งจะหลั่งสารบางอย่าง ปะปนอยุ่ในเนื้อ ซึ่ง สารอันตรายเหล่า นี้ หนึ่งในต้นเหตุสำคัญของโรคมะเร็งร้าย นานาชนิด นอกจาก โรคหัวใจ ไขมันอุดตัน เลือดเป็นพิษ โรคเบาหวาน


ลด ละ บริโภคเนื่้อสัตว์ เพื่อสุึขภาพ ห่างไกล
โรคร้าย นานาชนิด และ เพื่อเมตตาบารมี ไม่พรากชีวิต

Waiting in line to be slaughtered. A cow can smell, hear, and see. If a cow smells blood, hears desperate sounds of other cows and yelling of workers, and sees the blood and quite often even the cow being slaughtered ahead, it doesn’t require a genius to be aware of where they’re headed. Most cows enter the slaughterhouse covered in feces and vomit. The atmosphere of a slaughterhouse irrefutably makes their survival instinct kick in, which is why it is actually not uncommon for cows, and pigs especially, to break free from slaughter lines and run. But there is nowhere to run. Not in hell. Not in the slaughterhouse where people turn sweet animals into crap that causes cancer.

Photo: EligeVeganismo
 3,880 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย