ใครรู้สถานที่ทำบุญและโบราณสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติบ้าง

 yuyu    19 เม.ย. 2556


ในที่สุด"พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร" ชาวไทยได้หล่อหลอมใจกันจัดสร้างขึ้นได้ประดิษฐานที่ลุมพินีสถานแล้ว
บริเวณทางเข้าสู่วิหารมายาเทวี เพื่อให้คนไทยได้สักการะบูชา และยังมาลานเพื่อปฎิบัติธรรมอีกด้วย


ที่มา : dee


 3,848 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย