วัด ขอนชะโงก

 prayod    18 มิ.ย. 2556

วัดขอนชะโงก ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๑๐ บ้านขอนชะโงก ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี สังกัดมหานิกาย
อาณาเขต ทิศเหนือ จดโรงเรียนวัดขอนชะโงก
ทิศใต้ จดทางสาธารณะ
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดถนนสุวรรณศร
มีวิหารหลวงพ่อพระพุทธนิโรธรังษี เป็นพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยา
มีเจดีย์ลักษณะเดียวกับพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ฐานกว้าง 8 เมตร สูง 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2439
วัดขอนชะโงก ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2380 ตามความเป็นมาจากผู้ที่อยู่แห่งนี้มาได้เล่าให้ลูกหลานฟังว่า เมื่อประมาณในปลายรัชการที่ 2 บริเวณที่ตั้งวัดนี้เป็นป่ามีต้นไม้ใหญ่น้อยและเป็นที่อยู่ของสัตว์ มีผู้คนเริ่มเข้ามามอาศัยปลูกบ้านเนื่องจากไม่ไกลจากแหล่งน้ำที่เป็นหนองและมีต้นไม้ประดู่ใหญ่ต้นเอนเป็นแนว 45 องศา ชาวบ้านชอบขึ้นไปเล่นและไปมองทิวทัศน์ของป่าในหมู่บ้านและหนีสัตว์ป่า จึงเรียกต้นไม้นี้ว่า “ ขอนชะโงก ” คนบ้านอื่นๆก็เรียกขานหมู่บ้านนี้ตามจุดเด่นของต้นไม้ เมื่อมีคนมาอยู่มากเข้า จึงกันก่อสร้างวัดโดยการนำของ พ่อเฒ่านำ แม่เฒ่าจ้อย พ่อเฒ่ากันแล้วไปอาราธนาพระสงฆ์จากภาคอีสานและพระสงฆ์จากภาคอีสานมาจำพรรษาที่วัดนี้ จึงได้ตั้งชื่อวัดนี้ตามชื่อหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
1. พระอธิการ สา
2. พระอธิการ บุตร
๓. พระอธิการ สงค์
4. พระอธิการ สำเร็จ ดี
5. พระอธิการ สำเริง
6. พระอธิการ จันทร์
7. พระอธิการ อาจารย์บุตร
8. พระมหาเปล่ง
9. พระอธิการ บรรลุ
10. พระครูกัลยาณกิตติคุณ (พ.ศ2497 - 2542 )
11. พระสมุห์บุญเกิด สุปญฺโญ ( พ.ศ. 2542-2546 )
12 พระครูกัลยาณกิตติคุณ ( พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน)
   


ที่มา : prayod
• เพลงธรรมะ ชุด DOVE

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• "จิตภาวนา คือการสร้างเรือนใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• พระพุทธเจ้าทรงฌาน ๕ ประองค์

• ๑๖.ปางจงกรมแก้ว

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย