ทอดกฐิน วัดป่าบุญคุ้มเกล้า 10 พฤศจิกายน 2556

 ศร    29 ก.ค. 2556

รายการแสงธรรมเพื่อชีวิต ดำเนินรายการโดย อ.สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน ทางสถานีวิทยุ AM.1422 จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.05 - 10.35 น.ได้จองกฐินที่วัดป่าบุญคุ้มเกล้า ทอดกฐินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ด้วยวัตถุประสงค์คือ 1.ถวายผ้ากฐิน ทำตามโอวาทที่พระพุทธเจ้ามีพุทธานุญาตให้พระภิกษุที่จำพรรษาครบ ๓ เดือนมีสิทธิ์รับผ้ากฐินได้และมีสิทธิ์ได้อานิสงส์ ๕ 2. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการสัมมนาพระวินัยครั้งที่ ๑๗ ที่จะจัดขึ้นที่วัดป่าบุญคุ้มเกล้า ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ ธค. 56 คาดว่าจะมีพระภิกษุที่ทรงวินัยทั่วประเทศมาร่วมสัมมนาพระวินัยในงานนี้ประมาณ ๓๕๐-๔๐๐ รูป...รายการแสงธรรมเพื่อชีวิตจึงขอประกาศชาวพุทธผู้มีใจรักในพระศาสนา ร่วมสมทบปัจจัยบริวารกฐินในครั้งนี้เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ โต๊ะ สร้างห้องน้ำ เพื่อรองรับพระภิกษุทั้งหลาย ติดต่อได้ที่ อ.สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน 084-100-8283 และคุณสุทิน อินทร์ชัย 086-036-7162   
พระภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักในเมืองไทยก็ยังมีอยู่ เพียงแต่หาได้ไม่ง่ายนัก ดังนั้นทอดกฐินในครั้งนี้จึงได้บุญ 2 ต่อ คือ ทอกกฐินตามพุทธานุญาต และส่งเสริมให้พระภิกษุรู้รักษาพระวินัย


• ลำดับขั้นของการเป็นผัวเมียกัน

• ความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะ

• แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ

• นิทานสีขาว...คนขายสุนัข และ ลูกสุนัข 7 ตัว

• ดนตรีเบา ๆ สงบระบบประสาทและทำให้จิตใจพอใจ - เพลงบำบัดสำหรับหัวใจและหลอดเลือด

• ธรรมะเฮฮากับพระมหาสมปอง (มงคลธรรม มงคลชีวิต) - พระมหาสมปอง

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย