มูลนิธิโพธิวัณณา (คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล) ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 11 ส ค 56

 Mettatham    7 ส.ค. 2556

มูลนิธิโพธิวัณณา (คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล) ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 11 ส ค 56

มูลนิธิโพธิวัณณา (คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล)

ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556

เวลา 13.00 น

ประธานกองละ 2600 บาท

หรือร่วมสบทบตามกําลังศรัทธา

ติดต่อ สอบถาม 089-219-6563
083-028-5767

บัญชี กองทุนอเนกประสงค์มูลนิธิโพธิวัณณา ธนาคารกรุงไทย สาขาสนามสนามชัยเขต 238-0-29506-9

ที่มา : http://potiwanna.webspeedupdesign.com/    
รูปท่านแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล แห่งมูลนิธิโพธิวัณณา ที่มา http://www.artbangkok.com/?p=8866


• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ดนตรีเพื่อสมาธิ4 (ผ่อนคลาย บำบัดความเครียด) Meditation music

• พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• เชิญน้องๆหนูๆ ร่วมกิจกรรมธรรมใสใส "อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์"

• วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร (วัดเขาวัง)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย