ขอเชิญทำบุญร่วมงานสมโภชยอดฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

 Mettatham  

ขอเชิญทำบุญร่วมงานสมโภชยอดฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

กำหนดสมโภช ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 และได้จัดสร้างพระผงพระพุทธเมตตา พิมพ์เจ้าสัว เพื่อเป็นสิ่งสักการะมงคลที่ระลึก


หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้มีศรัทธาจำนวนมาก ประสงค์จะร่วมบุญในการสมโภชฉัตรทองคำหุ้มยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งจะมีการสมโภชอีกครั้ง ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสมโภช จึงได้เปิด บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร. พระนคร ชื่อ "บัญชีสมโภชยอดพระเจดีย์ เลขที่ 8803500092

ทั้งนี้ผู้ร่วมบุญสมโภช จะได้รับ พระผงพระพุทธเมตตาพิมพ์เจ้าสัว เพื่อเป็นสิ่งสักการะมงคลที่ระลึก โดยร่วมบูชา องค์ละ 100 บาท (จัดสร้าง 100,000 องค์ ขณะนี้ เหลือเพียงประมาณ 25,000 องค์) สนใจ โทร 09 12125295


สามารถติดต่อร่วมสมโภชและรับพระผงเจ้าสัวได้ที่ สำนักงานโครงการฯ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า




ที่มา facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


• ปฐมเทศนา ปฐมสาวกและพระอรหันต์ ๖ องค์แรก

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• เพลงยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ไพเราะมาก)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร
Ralated Story



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย