ฟังธรรมะดับทุกข์การปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์

 songpon    12 ก.ย. 2556

ฟังธรรมะดับทุกข์ การปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ ได้ที่แคมฟอร์ก ห้อง dhamma_tan โดย หลวงพ่อวีระ สีลโชโต สองทุ่มถึงหกทุ่มทุกคืน
สะอาดบริสุทธิ์ พุทธแท้ สาธุ
   
ธรรมะคือคือวิชาที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ในชีวิตจริง ทุกคนทุกเพศทุก
สถานะทางสังคม


• ตายเพราะปาก ( ตักการิยชาดก )

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ลำดับขั้นการปฏิบัติตามภาวะแห่งธรรม

• ทำโลโก้ลงบนจานชามเมลามีนราคาพิเศษ

• "ศีลจะครบบริบูรณ์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย