ร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราช

 Mettatham    13 ก.ย. 2556

ร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราช

ขอเชิญร่วมสร้างบุญบารมีในการสร้าง “อาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระญาณสังวร นริศรมงคล สตมายุวัฒนเกษมสุขรังสรรค์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานที่ปรึกษาโครงการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ได้กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ พุทธมณฑล ด้านทิศเหนือ จึงขอเชิญร่วมบุญและร่วมงานวางศิลาฤกษ์ฯร่วมสนับสนุนได้ที่ ชื่อบัญชี พระครูวรกิตติโสภณ (อาคาร 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช) ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพลู เลขที่บัญชี 155-0-29141-6


ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พระครูวรกิตติโสภณ 081-857-7293


แหล่งอ้างอิง facebook.com/อาคารปฏิบัติธรรม-100-ปี-สมเด็จพระสังฆราชฯ


ที่มา : facebook.com/อาคารปฏิบัติธรรม-100-ปี-สมเด็จพระสังฆราชฯ


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติที่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะที่ทรงเป็นประมุขแห่งสังฆมณฑลตลอดเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งพุทธศานิกชนทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ประจักษ์แก่ใจกันเป็นอย่างดี อนึ่งเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างชาติจะได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงคุณของพระองค์
ดังนั้น คณะผู้ดำเนินงาน ซึ่งมี พระครูวรกิตติโสภณ เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก ในฐานะประธานโครงการสร้าง “อาคารปฏิบัติธรรม สมเด็จพระญาณสังวร นริศรมงคลสตมายุวัฒนเกษมสุขรังสรรค์” เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เห็นร่วมกันว่าควรจัดสร้างอาคารดังกล่าวเพื่อถวายพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่าน พร้อมทั้งใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ซึ่งจัดสร้างเป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นที่ปฏิบัติธรรมและเป็นที่พักของพระวิทยากร วิทยากร ส่วนชั้นล่างใช้เป็นที่พักค้างคืนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม และใช้งานอเนกประสงค์อื่น ๆ อนึ่ง เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ประทานชื่ออาคารว่า “อาคารปฏิบัติธรรม สมเด็จพระญาณสังวร นริศรมงคลสตมายุวัฒนเกษมสุขรังสรรค์”ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสะสมเสบียงบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 จัดสร้างที่พุทธมณฑลด้านทิศเหนือ ข้างวิทยาลัยราชสุดา


ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญ แหล่งอ้างอิงต่างๆ ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลและรูปภาพต่างๆ มา ณ โอกาสนี้ และขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านที่ได้มีส่วมร่วมในการทำบุญมหากุศลร่วมสร้าง “อาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระญาณสังวร นริศรมงคล สตมายุวัฒนเกษมสุขรังสรรค์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ทุกๆประการ ทุกุๆท่านด้วยเทอญ


 4,069 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย