@ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดหนองโสน(ป่าสัก) อ.เมือง จ.สระบุรี

 motorola31313@gmail.com    5 ต.ค. 2556

กฐินสามัคคีทอด ณ วัดหนองโสน(ป่าสัก) ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ปีนี้ตรงกับวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อมาบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ ที่เริ่มเก่าและทรุดโทรมโดยเฉพาะหลังคาอุโบสถ จะมีการมุงหลังคาใหม่ จึงเจริญพร! ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปีนี้   
 4,206 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย