ขอเชิญร่วมโอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

 alex4964    8 ต.ค. 2556

ขอเชิญร่วมโอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล
พระที่มาสอบนักธรรมตรี ณ.วัดสวนร่มบารมี จ.พิษณุโลก
ในวันที่ ๑๓ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๔ วัน
พระจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ ๒๕๐ รูป
( ทำบุญ ๔ วัน ถือว่าได้ทำบุญกับพระ
ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถึง ๑,๐๐๐ รูป
ถือว่าเป็นบุญสำคัญครับ )

ช่วงนี้ เป็นช่วงเข้าพรรษา
ถือว่าเป็นช่วงที่พระจะปฏิบัติ
ศึกษาธรรมมะ อย่างเคร่งครัด
ทั้งยังเป็นพระที่ศึกษาพระธรรมวินัยต่างๆ
หากได้ร่วมบุญไม่ว่าบุญใดๆ
ก็ย่อมได้อานิสงส์สูง
จึงใคร่ขอบอกบุญมายังทุกท่าน
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ที่มาเข้าสอบ
จะมากน้อยก็แล้วแต่ศรัทธาที่ท่านตั้งใจ
เมื่อท่านได้ปิติ สิ่งนั้นก็คือบุญ
ทำบุญมากน้อยไม่สำคัญ
อยู่ที่ความตั้งใจศรัทธา
แต่หากความตั้งใจศรัทธาเท่ากัน
ถึงจะมากน้อยจึงขึ้นอยู่กับปริมาณ
แต่การทำบุญนั้น
อย่าให้เกิดทุกข์หรือเบียดเบียนตนเองเท่านั้นเอง

ร่วมบุญโดยโอนเงินมาทาง
บัญชี ร.ต.ทศพล เรืองบุณย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองตัน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 135-4-23740-4
รับปัจจัยวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นวันสุดท้าย
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการนำส่งเงินทำบุญ

ด้วยอำนาจของพระรัตนตรัย
แลเทพไท้พระเทวาทุกพระองค์
จงอำนวยพรให้ทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ
จงเจริญไปด้วย ทรัพย์สมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ
เจริญไปด้วยจตุรพิทธพรชัย
สมหวังที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ทุกประการ

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญครับ
อ.ทศพล

ทำบุญรู้จักทำ ย่อมได้บุญสูง
ถ้าทำบุญ ผิดทางไม่ได้บุญก็บ่นไม่ได้
ทำบุญ กับผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
ยิ่งเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
ย่อมได้บุญสูง จึงมาบอกบุญไว้ในที่นี้ครับ

วัดไกลแค่ไหน ถ้าใจอยากไปก็ไปถึง
แต่ถ้าใจไม่อยาก อยู่แค่หน้าบ้านก็ไปไม่ถึง
สาธุครับ
ใกล้ถึงวันแล้วนะครับ
ขอเชิญทุกท่านโอนปัจจัยร่วมบุญ
ถวายภัตตาหารเพล
อนุโมทนาด้วยกับทุกท่านครับ

ร่วมบุญโดยโอนเงินมาทาง
บัญชี ร.ต.ทศพล เรืองบุณย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองตัน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 135-4-23740-4
รับปัจจัยวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นวันสุดท้าย
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการนำส่งเงินทำบุญ


สรุปยอดเงินทำบุญถวายภัตตาหารเพล
ในบัญชีธนาคารกรุงเทพ ๒,๗๐๐ บาท
และจากในธนาคารไทยพาณิชย์อีก ๒,๐๐๐ บาท
รวมยอดทั้งสิน ๔,๗๐๐ บาท
(สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ขออนุโมนานาบุญกับทุกท่าน มาณ.โอกาศนี้ด้วยครับ

อ.ทศพล


ขอเชิญทุกท่าน สละปัจจัย
ร่วมถวายภัตตาหารเพล แก่พระที่สอบนักธรรมตรี
ทำบุญกับพระที่ศีลครบ ตั้งใจบำเพ็ญ
ย่อมได้อานิสงส์สูงสุด

ร่วมบุญโดยโอนเงินมาทาง
บัญชี ร.ต.ทศพล เรืองบุณย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองตัน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 135-4-23740-4
รับปัจจัยวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นวันสุดท้าย
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการนำส่งเงินทำบุญ


พรุ่งนี้ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
รวมยอดทำบุญวันสุดท้ายนะครับ

สรุปยอดเงินทำบุญถวายภัตตาหารเพล
ในบัญชีธนาคารกรุงเทพ ๖,๒๐๐ บาท
และจากในธนาคารไทยพาณิชย์อีก ๕,๕๐๐ บาท
รวมยอดทั้งสิน ๑๑,๗๐๐ บาท
(หนึ่งหม่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ขออนุโมนานาบุญกับทุกท่าน มา ณ.โอกาศนี้ด้วยครับ

ใครที่ยังต้องการร่วมบุญ
ร่วมบุญโดยโอนเงินมาทาง
บัญชี ร.ต.ทศพล เรืองบุณย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองตัน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 135-4-23740-4
รับปัจจัยวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นวันสุดท้าย
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการนำส่งเงินทำบุญ

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
อ.ทศพล

ทำบุญมากน้อยสำคัญ
สำคัญที่ทำแล้ว เรามีความสุขเกิดปิติ
ก็ถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ครับ


 3,901 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย