ตักบาตรพระ 1,113 รูป วัดห้วยตองสัก จ.เชียงใหม่

 aisukurimu    1 พ.ย. 2556

ตักบาตรพระ 1,113 รูป
ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556
เวลา 6.00 - 8.00 น
บริเวณลาดหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ตักบาตรพระ 1,113 รูป

มหากุศลใหญ่ประจำปีที่ 3 คบรอบ 113 ปีจ๋อมตอง ครอบรอบอายุวัฒนะหลวงปู่ทอง 90ปี 70พรรษา และสิ่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย


ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

- แต่งการด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควารเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-7420173, 080-6773173, 085-6254472, 087-1855839, 081-6146303, 053-342266   
 4,210 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย