โครงการ 86 พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ

 kanya99    2 พ.ย. 2556

ปัจจุบันมีผู้มีปัญหาทางด้านสายตา มากกว่า 6 แสนคนในประเทศไทย ที่ยังรอคอยโอกาสจากคนในสังคม

มูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า 86 พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ
จำนวน 860,000 กอง กองละ 99 บาท หรือตามกำลังศรัทธา (บริจาคจำนวน 1 กอง จะได้รับพระประจำวันเกิด 1 องค์)

เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าฯ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขบัญชี 007 0 04410
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดง เลขบัญชี 128 0 854850
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขบัญชี 034 4 180619
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขบัญชี 744 2 452088
ชื่อบัญชี มูลนิธิคนตาบอดไทย ประเภทออมทรัพย์

หรือธนาณัติ / ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาน มูลนิธิคนตาบอดไทย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน
หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่สำนักงานมูลนิธิคนตาบอดไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

http://donation.tab.or.th
https://www.facebook.com/TabodThai    


ที่มา : มูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย


ได้โอนแล้ว ธนาคารกรุงไทย วันที่ 4 พย 56 เวลา 12.30 น. จำนวน 100 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสงและนางจิตรา และครอครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย


• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• 02(19/01/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ญาณ 16 โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ปฏิจจสมุปบาท )) # 4

• วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

• เจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ (นิทานสำหรับเยาวชน อิงธรรมะพรหมวิหาร ๔)

• เชิญร่วมไหว้ครู..และ แสดงมุทิตาจิต วันเกิดพระอาจารย์อิทธิธโร ภิกขุ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย