ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและยกช่อฟ้า จ.อุตรดิตถ์

 พระจักรพงษ์ อุปสโม    2 พ.ย. 2556

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและยกช่อฟ้า
เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพุทธชยันตี (วัดพระนอนพุทธไสยาสน์)
ทอด ถวาย ณ วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ทอดกฐิน)
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ยกช่อฟ้า)
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 089-565-6506.   
ขอฝากบริการรถรับจ้างราคาถูกอุตรดิตถ์
รับชมผลงาน: คลิ๊ก!!!

สนใจสอบถาม: คลิ๊ก!!! http://0817684439.blogspot.com/search/label/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%870946490894%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%964%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%816%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD-10%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/729243363790643?skip_nax_wizard=true&ref_type=pages_you_admin


• สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

• ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - แปลไทย (ไพเราะมาก)

• อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• ธรรมะรับอรุณ (อย่ามัวแต่ขอพร จงเป็นนักสร้างพร)

• 04 560819-ผังภูมิการปฏิบัติกรรมฐาน (19 ส.ค. 2556) 4/9

• คำสมาทานศีล ๕ คำปฎิญาณตนทุกวันพระ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย