หลวงปู่โฮม ญาณธัมโม "พระอริยสงฆ์ผู้ปล่อยวาง" แห่งวัดสุทธิมงคล อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ละสังขารแล้ว

 Mettatham    6 พ.ย. 2556

หลวงปู่โฮม ญาณธัมโม "พระอริยสงฆ์ผู้ปล่อยวาง" แห่งวัดสุทธิมงคล อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ละสังขารแล้ว


หลวงปู่โฮม ญาณธัมโม "พระอริยสงฆ์ผู้ปล่อยวาง" แห่งวัดสุทธิมงคล อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ละสังขารแล้วเมื่อเช้าตรู่วันนี้ตรงกับวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๔ นาฬิกา ด้วยภาวะปอดติดเชื้อรุนแรง และติดเชื้อเข้ากระแสโลหิต ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี สิริอายุ ๘๗ ปี ๒ เดือน ๒๑ วัน ช่วงบ่ายวันนี้จะมีพิธีขอขมา และพิธีการสรงน้ำสรีระสังขารองค์ท่านที่วัดป่าสุทธิมงคล บ้านคำสร้างบ่อ ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

คำกล่าวขอขมาหลวงปู่โฮม ญาณธัมโม

มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

ลูกกราบขอขมาหลวงปู่โฮม ญาณธัมโม หากมีสิ่งใดใดที่ลูกหลานเคยประมาทพลาดพลั้งไป ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ด้วยความขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งในอดีต ทั้งในปัจจุบัน หรือในอนาคตก็ดี ขอหลวงปู่โฮม ญาณธัมโม โปรดอโหสิกรรม และงดโทษล่วงเกินนั้น ให้แก่ลูกหลานด้วยเทอญ

อ่านชีวประวัติ และปฏิปทาหลวงปู่โฮม ญาณธัมโม "พระอริยสงฆ์ผู้ปล่อยวาง" ได้ที่ลิงค์ครับ https://www.facebook.com/thindham/me...6522700&type=1

ส่วนหลังจากนี้ ถ้าท่านใดต้องการร่วมบุญเป็นปัจจัยถวายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่โฮม ญาณธัมโม ท่านก็สามารถร่วมบุญได้โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ป่าติ้ว
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 646-0-16484-8
บัญชีชื่อ พระโฮม ทุ่มโมง (เป็นชื่อบัญชีของหลวงปู่โฮม ญาณธัมโม แต่ถ้าในตู้ ATM จะเป็นชื่อ MR HOME TUMGMONG )


หมายเหตุ ถ้าท่านใดต้องการร่วมบุญถวายปัจจัยสมทบสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่โฮม ญาณธัมโม ท่านก็สามารถร่วมบุญได้โดยตรงด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้น

ที่มา : https://www.facebook.com/thindham?fref=ts
แหล่งที่มาของข่าว https://www.facebook.com/thindham?fref=ts


ข้าพเจ้ากราบขอขมาหลวงปู่โฮม ญาณธัมโม หากมีสิ่งใดใดที่ข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพลั้งไป ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ด้วยความขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งในอดีต ทั้งในปัจจุบัน หรือในอนาคตก็ดี ขอหลวงปู่โฮม ญาณธัมโม โปรดอโหสิกรรม และงดโทษล่วงเกินนั้น ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ


 4,061 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย