รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี ค่ะ

 Onevisa    6 พ.ย. 2556

รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ. อุดรธานีค่ะ
*หมายเหตุ เผื่อติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวัดที่เข้าร่วมกฐินในสมเด็จพระมหาสังฆราช ค่ะ
ขอบคุณค่ะ   


ที่มา : นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น


***แก้ไขข้อมูลค่ะ
รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ. อุดรธานีค่ะ
*หมายเหตุ เพื่อติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวัดที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้ากฐิน ค่ะ
ขอบคุณค่ะ


• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• เจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ (นิทานสำหรับเยาวชน อิงธรรมะพรหมวิหาร ๔)

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• เราจะระลึกรู้ถึงจิตได้ง่ายที่สุด เมื่อจิตว่างจากความคิด

• เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทภิกษุ 10 รูป

• ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า สร้างอุโบสถวัดสว่างอารมณ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย