ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล องค์หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ณ วัดป่านาคูณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

 Mettatham    29 พ.ย. 2556

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล องค์หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ณ วัดป่านาคูณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยมทุกท่าน ร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล องค์หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมและงดงามด้วยจริยวัตร ณ วัดป่านาคูณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยที่วัดมีกำหนดการมุทิตาสักการะฉลองอายุวัฒนมงคล ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
เวลา ๖.๑๐ น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต
เวลา ๗.๓๐ น.พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
เวลา ๙.๐๐ น. คณะศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยม พร้อมกันทำข้อวัตรต่อองค์หลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันแหล่งอ้างอิง facebook.com/pages/พุทธมหาเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว-ญาณสมฺปนฺโน-ภูผาแดงฯ


ที่มา : แหล่งอ้างอิง facebook.com/pages/พุทธมหาเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว-ญาณสมฺปนฺโน-ภูผาแดงฯ


ขออนุโมทนาบุญสาธการ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในมหากุศลคราวนี้ ทุกๆประการ ทุกๆท่านด้วยเทอญ


ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ ท่านผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่านไปร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหาร ตั้งโรงทาน ในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


 4,061 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย