ด่วน...ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการน้องขาดแคลน พี่ช่วยเติม#3 อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี

 human    7 ธ.ค. 2556

 กลุ่มสะพานบุญ "หนึ่งคนให้ สิบคนรับ" ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการ 

 น้องขาดแคลน พี่ช่วยเติม#3
ศูนย์การเรียนรู้ลาซาล(หกพันไร่) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 

ศูนย์การเรียนรู้ลาซาล(หกพันไร่) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
มีเด็กนักเรียนรวม 158 คน ให้การสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6
ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ ห้องเรียนเป็นเพียงหลังคามุงจาก
ฐานะทางบ้านเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ยากจน อีกทั้งศูนย์การเรียนรู้
ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ ที่จะให้การช่วยเหลือเด็กทุกคนได้อย่างทัดเทียม

 จึงขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีใจบุญมีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาค
- ทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท
- ทุนอาหารกลางวัน วันละ 1000 บาท
- อุปกรณ์การศึกษา
- อุปกรณ์กีฬา
และมอบให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ลาซาล(หกพันไร่) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มา ณ โอกาสนี้
 

ออกเดินทาง วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2557

 ปิดรับบริจาค 

ติดต่อบริจาคได้ตามด้านล่างนี้
พระมหากุลวัฒน์ธนะ กตธมฺโม
1155 วัดบึงทองหลาง กุฎิ 8
ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
โทร.087-5631515

บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 101 บัญชีสะสมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 021-7-11113-7
ชื่อบัญชี พระกุลวัฒน์ธนะ กตธมโม
ชื่อบัญชีตรง "กตธมโม"  ต้องไม่มีจุดข้างล่างตรง  ธม 

หรือติดต่อบริจาคหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายชื่อในรูปที่แนบมาด้วย

รายชื่อผู้บริจาค
1.ผู้ใช้นามแฝงว่า นางสาวอยู่จ้ะ ร่วมบุญทุนการศึกษา 1 ทุน จำนวน 500 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
2.คุณโยมธราภุช โพธิ์แสง และคุณโยมจิตรา และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญ จำนวน 100 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

อัพเดทยอดบริจาค(มียอดเดิมอยู่ 89.37 บาท)รายชื่อผู้บริจาค
1.ผู้ใช้นามแฝงว่า นางสาวอยู่จ้ะ ร่วมบุญทุนการศึกษา 1 ทุน จำนวน 500 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
2.คุณโยมธราภุช โพธิ์แสง และคุณโยมจิตรา และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญ จำนวน 100 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 40 บาท เมื่อ 12 ธ.ค. 56
5.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 13 ธ.ค. 56

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

อัพเดทยอดบริจาค(มียอดเดิมอยู่ 89.37 บาท)รายชื่อผู้บริจาค
1.ผู้ใช้นามแฝงว่า นางสาวอยู่จ้ะ ร่วมบุญทุนการศึกษา 1 ทุน จำนวน 500 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
2.คุณโยมธราภุช โพธิ์แสง และคุณโยมจิตรา และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญ จำนวน 100 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 40 บาท เมื่อ 12 ธ.ค. 56
5.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 13 ธ.ค. 56
6.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1000 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
7.คุณโยมวิสุทธิ์ ไทยบรรเทา ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เด็กชายซานต้า ไทยบรรเทา รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วย

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

อัพเดทยอดบริจาค(มียอดเดิมอยู่ 89.37 บาท)รายชื่อผู้บริจาค
1.ผู้ใช้นามแฝงว่า นางสาวอยู่จ้ะ ร่วมบุญทุนการศึกษา 1 ทุน จำนวน 500 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
2.คุณโยมธราภุช โพธิ์แสง และคุณโยมจิตรา และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญ จำนวน 100 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 40 บาท เมื่อ 12 ธ.ค. 56
5.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 13 ธ.ค. 56
6.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1000 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
7.คุณโยมวิสุทธิ์ ไทยบรรเทา ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เด็กชายซานต้า ไทยบรรเทา รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วย
8.โยม Aki_p ร่วมบริจาค จำนวน 25 บาท เมื่อ 17 ธ.ค. 56

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

อัพเดทยอดบริจาค(มียอดเดิมอยู่ 89.37 บาท)รายชื่อผู้บริจาค
1.ผู้ใช้นามแฝงว่า นางสาวอยู่จ้ะ ร่วมบุญทุนการศึกษา 1 ทุน จำนวน 500 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
2.คุณโยมธราภุช โพธิ์แสง และคุณโยมจิตรา และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญ จำนวน 100 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 40 บาท เมื่อ 12 ธ.ค. 56
5.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 13 ธ.ค. 56
6.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1000 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
7.คุณโยมวิสุทธิ์ ไทยบรรเทา ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เด็กชายซานต้า ไทยบรรเทา รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วย
8.โยม Aki_p ร่วมบริจาค จำนวน 25 บาท เมื่อ 17 ธ.ค. 56
9.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 18 ธ.ค. 56

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

อัพเดทยอดบริจาค(มียอดเดิมอยู่ 89.37 บาท)รายชื่อผู้บริจาค
1.ผู้ใช้นามแฝงว่า นางสาวอยู่จ้ะ ร่วมบุญทุนการศึกษา 1 ทุน จำนวน 500 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
2.คุณโยมธราภุช โพธิ์แสง และคุณโยมจิตรา และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญ จำนวน 100 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 40 บาท เมื่อ 12 ธ.ค. 56
5.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 13 ธ.ค. 56
6.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1000 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
7.คุณโยมวิสุทธิ์ ไทยบรรเทา ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เด็กชายซานต้า ไทยบรรเทา รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วย
8.โยม Aki_p ร่วมบริจาค จำนวน 25 บาท เมื่อ 17 ธ.ค. 56
9.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 18 ธ.ค. 56
10.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 200 บาท เมื่อ 19 ธ.ค. 56
11.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 10 บาท เมื่อ 20 ธ.ค. 56

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

อัพเดทยอดบริจาค(มียอดเดิมอยู่ 89.37 บาท)รายชื่อผู้บริจาค
1.ผู้ใช้นามแฝงว่า นางสาวอยู่จ้ะ ร่วมบุญทุนการศึกษา 1 ทุน จำนวน 500 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
2.คุณโยมธราภุช โพธิ์แสง และคุณโยมจิตรา และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญ จำนวน 100 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 40 บาท เมื่อ 12 ธ.ค. 56
5.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 13 ธ.ค. 56
6.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1000 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
7.คุณโยมวิสุทธิ์ ไทยบรรเทา ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เด็กชายซานต้า ไทยบรรเทา รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วย
8.โยม Aki_p ร่วมบริจาค จำนวน 25 บาท เมื่อ 17 ธ.ค. 56
9.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 18 ธ.ค. 56
10.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 200 บาท เมื่อ 19 ธ.ค. 56
11.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 10 บาท เมื่อ 20 ธ.ค. 56
12.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 26 ธ.ค. 56

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

อัพเดทยอดบริจาค(มียอดเดิมอยู่ 89.37 บาท)รายชื่อผู้บริจาค
1.ผู้ใช้นามแฝงว่า นางสาวอยู่จ้ะ ร่วมบุญทุนการศึกษา 1 ทุน จำนวน 500 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
2.คุณโยมธราภุช โพธิ์แสง และคุณโยมจิตรา และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญ จำนวน 100 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 40 บาท เมื่อ 12 ธ.ค. 56
5.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 13 ธ.ค. 56
6.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1000 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
7.คุณโยมวิสุทธิ์ ไทยบรรเทา ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เด็กชายซานต้า ไทยบรรเทา รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วย
8.โยม Aki_p ร่วมบริจาค จำนวน 25 บาท เมื่อ 17 ธ.ค. 56
9.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 18 ธ.ค. 56
10.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 200 บาท เมื่อ 19 ธ.ค. 56
11.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 10 บาท เมื่อ 20 ธ.ค. 56
12.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 26 ธ.ค. 56
13.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 20 บาท เมื่อ 27 ธ.ค. 56
14.โอนเงินเข้าบัญชีทดแทนที่ธนาคารหักค่าบัตร ATM จำนวน 200 บาท เมื่อ 28 ธ.ค. 56
15.คุณโยม tharathan ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 28 ธ.ค. 56

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

อัพเดทยอดบริจาค(มียอดเดิมอยู่ 89.37 บาท)รายชื่อผู้บริจาค
1.ผู้ใช้นามแฝงว่า นางสาวอยู่จ้ะ ร่วมบุญทุนการศึกษา 1 ทุน จำนวน 500 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
2.คุณโยมธราภุช โพธิ์แสง และคุณโยมจิตรา และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญ จำนวน 100 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 40 บาท เมื่อ 12 ธ.ค. 56
5.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 13 ธ.ค. 56
6.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1000 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
7.คุณโยมวิสุทธิ์ ไทยบรรเทา ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เด็กชายซานต้า ไทยบรรเทา รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วย
8.โยม Aki_p ร่วมบริจาค จำนวน 25 บาท เมื่อ 17 ธ.ค. 56
9.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 18 ธ.ค. 56
10.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 200 บาท เมื่อ 19 ธ.ค. 56
11.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 10 บาท เมื่อ 20 ธ.ค. 56
12.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 26 ธ.ค. 56
13.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 20 บาท เมื่อ 27 ธ.ค. 56
14.โอนเงินเข้าบัญชีทดแทนที่ธนาคารหักค่าบัตร ATM จำนวน 200 บาท เมื่อ 28 ธ.ค. 56
15.คุณโยม tharathan ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 28 ธ.ค. 56
16.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 80 บาท เมื่อ 2 ม.ค. 57

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

อัพเดทยอดบริจาค(มียอดเดิมอยู่ 89.37 บาท)รายชื่อผู้บริจาค
1.ผู้ใช้นามแฝงว่า นางสาวอยู่จ้ะ ร่วมบุญทุนการศึกษา 1 ทุน จำนวน 500 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
2.คุณโยมธราภุช โพธิ์แสง และคุณโยมจิตรา และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญ จำนวน 100 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 40 บาท เมื่อ 12 ธ.ค. 56
5.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 13 ธ.ค. 56
6.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1000 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
7.คุณโยมวิสุทธิ์ ไทยบรรเทา ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เด็กชายซานต้า ไทยบรรเทา รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วย
8.โยม Aki_p ร่วมบริจาค จำนวน 25 บาท เมื่อ 17 ธ.ค. 56
9.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 18 ธ.ค. 56
10.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 200 บาท เมื่อ 19 ธ.ค. 56
11.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 10 บาท เมื่อ 20 ธ.ค. 56
12.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 26 ธ.ค. 56
13.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 20 บาท เมื่อ 27 ธ.ค. 56
14.โอนเงินเข้าบัญชีทดแทนที่ธนาคารหักค่าบัตร ATM จำนวน 200 บาท เมื่อ 28 ธ.ค. 56
15.คุณโยม tharathan ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 28 ธ.ค. 56
16.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 80 บาท เมื่อ 2 ม.ค. 57
17.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 5 ม.ค. 57


ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

อัพเดทยอดบริจาค(มียอดเดิมอยู่ 89.37 บาท)รายชื่อผู้บริจาค
1.ผู้ใช้นามแฝงว่า นางสาวอยู่จ้ะ ร่วมบุญทุนการศึกษา 1 ทุน จำนวน 500 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
2.คุณโยมธราภุช โพธิ์แสง และคุณโยมจิตรา และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญ จำนวน 100 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 40 บาท เมื่อ 12 ธ.ค. 56
5.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 13 ธ.ค. 56
6.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1000 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
7.คุณโยมวิสุทธิ์ ไทยบรรเทา ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เด็กชายซานต้า ไทยบรรเทา รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วย
8.โยม Aki_p ร่วมบริจาค จำนวน 25 บาท เมื่อ 17 ธ.ค. 56
9.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 18 ธ.ค. 56
10.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 200 บาท เมื่อ 19 ธ.ค. 56
11.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 10 บาท เมื่อ 20 ธ.ค. 56
12.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 26 ธ.ค. 56
13.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 20 บาท เมื่อ 27 ธ.ค. 56
14.โอนเงินเข้าบัญชีทดแทนที่ธนาคารหักค่าบัตร ATM จำนวน 200 บาท เมื่อ 28 ธ.ค. 56
15.คุณโยม tharathan ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 28 ธ.ค. 56
16.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 80 บาท เมื่อ 2 ม.ค. 57
17.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 5 ม.ค. 57
18.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 160 บาท เมื่อ 19 ม.ค. 57
19.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 20 ม.ค. 57
20.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 500 บาท เมื่อ 20 ม.ค. 57

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

อัพเดทยอดบริจาค(มียอดเดิมอยู่ 89.37 บาท)รายชื่อผู้บริจาค
1.ผู้ใช้นามแฝงว่า นางสาวอยู่จ้ะ ร่วมบุญทุนการศึกษา 1 ทุน จำนวน 500 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
2.คุณโยมธราภุช โพธิ์แสง และคุณโยมจิตรา และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญ จำนวน 100 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 40 บาท เมื่อ 12 ธ.ค. 56
5.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 13 ธ.ค. 56
6.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1000 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
7.คุณโยมวิสุทธิ์ ไทยบรรเทา ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เด็กชายซานต้า ไทยบรรเทา รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วย
8.โยม Aki_p ร่วมบริจาค จำนวน 25 บาท เมื่อ 17 ธ.ค. 56
9.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 18 ธ.ค. 56
10.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 200 บาท เมื่อ 19 ธ.ค. 56
11.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 10 บาท เมื่อ 20 ธ.ค. 56
12.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 26 ธ.ค. 56
13.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 20 บาท เมื่อ 27 ธ.ค. 56
14.โอนเงินเข้าบัญชีทดแทนที่ธนาคารหักค่าบัตร ATM จำนวน 200 บาท เมื่อ 28 ธ.ค. 56
15.คุณโยม tharathan ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 28 ธ.ค. 56
16.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 80 บาท เมื่อ 2 ม.ค. 57
17.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 5 ม.ค. 57
18.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 160 บาท เมื่อ 19 ม.ค. 57
19.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 20 ม.ค. 57
20.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 500 บาท เมื่อ 20 ม.ค. 57
21.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 400 บาท เมื่อ 23 ม.ค. 57
ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

อัพเดทยอดบริจาค(มียอดเดิมอยู่ 89.37 บาท)รายชื่อผู้บริจาค
1.ผู้ใช้นามแฝงว่า นางสาวอยู่จ้ะ ร่วมบุญทุนการศึกษา 1 ทุน จำนวน 500 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
2.คุณโยมธราภุช โพธิ์แสง และคุณโยมจิตรา และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญ จำนวน 100 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 40 บาท เมื่อ 12 ธ.ค. 56
5.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 13 ธ.ค. 56
6.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1000 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
7.คุณโยมวิสุทธิ์ ไทยบรรเทา ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เด็กชายซานต้า ไทยบรรเทา รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วย
8.โยม Aki_p ร่วมบริจาค จำนวน 25 บาท เมื่อ 17 ธ.ค. 56
9.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 18 ธ.ค. 56
10.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 200 บาท เมื่อ 19 ธ.ค. 56
11.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 10 บาท เมื่อ 20 ธ.ค. 56
12.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 26 ธ.ค. 56
13.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 20 บาท เมื่อ 27 ธ.ค. 56
14.โอนเงินเข้าบัญชีทดแทนที่ธนาคารหักค่าบัตร ATM จำนวน 200 บาท เมื่อ 28 ธ.ค. 56
15.คุณโยม tharathan ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 28 ธ.ค. 56
16.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 80 บาท เมื่อ 2 ม.ค. 57
17.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 5 ม.ค. 57
18.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 160 บาท เมื่อ 19 ม.ค. 57
19.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 20 ม.ค. 57
20.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 500 บาท เมื่อ 20 ม.ค. 57
21.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 400 บาท เมื่อ 23 ม.ค. 57
22.คุณโยมนงนภัส ร่วมบริจาค จำนวน 999.98 บาท เมื่อ 26 ม.ค. 57

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

อัพเดทยอดบริจาค(มียอดเดิมอยู่ 89.37 บาท + ดอกเบี้ย 0.89 บาท)รวมเป็น 5,226.24 บาทรายชื่อผู้บริจาค
1.ผู้ใช้นามแฝงว่า นางสาวอยู่จ้ะ ร่วมบุญทุนการศึกษา 1 ทุน จำนวน 500 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
2.คุณโยมธราภุช โพธิ์แสง และคุณโยมจิตรา และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญ จำนวน 100 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1 บาท เมื่อ 8 ธ.ค. 56
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 40 บาท เมื่อ 12 ธ.ค. 56
5.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 13 ธ.ค. 56
6.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 1000 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
7.คุณโยมวิสุทธิ์ ไทยบรรเทา ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 14 ธ.ค. 56
และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เด็กชายซานต้า ไทยบรรเทา รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วย
8.โยม Aki_p ร่วมบริจาค จำนวน 25 บาท เมื่อ 17 ธ.ค. 56
9.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 18 ธ.ค. 56
10.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 200 บาท เมื่อ 19 ธ.ค. 56
11.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 10 บาท เมื่อ 20 ธ.ค. 56
12.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 300 บาท เมื่อ 26 ธ.ค. 56
13.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 20 บาท เมื่อ 27 ธ.ค. 56
14.โอนเงินเข้าบัญชีทดแทนที่ธนาคารหักค่าบัตร ATM จำนวน 200 บาท เมื่อ 28 ธ.ค. 56
15.คุณโยม tharathan ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 28 ธ.ค. 56
16.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 80 บาท เมื่อ 2 ม.ค. 57
17.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 5 ม.ค. 57
18.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 160 บาท เมื่อ 19 ม.ค. 57
19.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 100 บาท เมื่อ 20 ม.ค. 57
20.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 500 บาท เมื่อ 20 ม.ค. 57
21.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 400 บาท เมื่อ 23 ม.ค. 57
22.คุณโยมนงนภัส ร่วมบริจาค จำนวน 999.98 บาท เมื่อ 26 ม.ค. 57
23.คุณโยม rungdao พร้อมครอบครัว และญาติๆ ร่วมบริจาค จำนวน 615 บาท เมื่อ 30 ม.ค. 57
24.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 200 บาท เมื่อ 31 ม.ค. 57

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

อัพเดทยอดบริจาค(มียอดเดิมอยู่ 89.37 บาท + ดอกเบี้ย 0.89 บาท)รวมเป็น 6,041.24 บาทขอแจ้งยอดบริจาคตั้งแต่เปิดบัญชี วันที่ 8 ธ.ค. 56 ถึง 2 ก.พ. 57
รวมทั้งสิ้น 6,041.24 บาท
ได้ถอนเงินสดออกมา 6,000 บาท คงเหลือเงินในบัญชี 41.24 บาท
ได้นำเงินสดแทนเงินเหลือติดค้างในบัญชีรวมกับเงินที่ถอนออกมา 100 บาท
รวมเป็น 6,000 + 100 = 6,100 บาท

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทำการสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

ขอทุกท่านร่วมกันโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้ด้วยเทอญ.

ขอปิดกระทู้นี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตามกระทู้นี้ ด่วน...ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการน้องขาดแคลน พี่ช่วยเติม#3 อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี
ได้ปิดรับบริจาคแล้วและได้นำเอาปัจจัยและสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ลาซาลเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 7 - 9 ก.พ.57 ที่ผ่านมา
คุณโยมที่บริจาคเข้าบัญชีหลัง 31 ม.ค. 57 อาตมาขอยกยอดไปรวมกับครั้งต่อไป แต่คงจะไม่ได้ไปบริจาคที่ศูนย์การเรียนรู้ลาซาล 4,164 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย