โบราณสถานวัดป่าคะยอมใต้ จ.ลำพูน

 ปรมินทร์    8 ธ.ค. 2556

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมธุดงควัตร ระหว่าง วันที่ 26 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557 ( 7 วัน ) ร่วมพิธีล้านนา สะเดาะนพเคราะห์ และ มังคลาภิเษก คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 น. และร่วมพิธีล้านนาสืบชะตา บารมี เพื่อเป็นศิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ขอเชิญชวนมุกๆท่าน มาร่วมบุญในครั้งนี้ ติตามข่าวสารงานบุญได้ที่ www.facebook.com/watpakayomtai   


• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• มองทุกข์ให้เห็น จึงเป็นสุข

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• พระคุณแม่ทดแทนไม่รู้หมด

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ชะล้างความมืดมนในสังคมด้วย..ปลูกกตัญญูเเก่เยาวชน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย