ขอเชิญฟังพระธรรมเทศนาจาก พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

 Mettatham    13 ธ.ค. 2556

ขอเชิญฟังพระธรรมเทศนาจาก พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

16.00 น. เปิดโรงทานและเปิดห้องแสดงธรรม
17.00 น. องค์หลวงปู่แสดงธรรม
19.00 น.จบงานแสดงธรรม


ท่านสามารถร่วมบุญได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างพระมหาเจดีย์

ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (เพื่อสร้างเจดีย์)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองใหม่บางพลี
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 320-4-95366-3

ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดศรีรัตนาวัน
ชื่อบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 320-4-82259-5
ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) สาขานิคมอุตสาหกรรมบางพลี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทิดตังค์ (เอกภพ นันทหานพ) 080-0789555

แหล่งอ้างอิง https://www.facebook.com/Yannataro   
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ ณ วัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วัดศรีอภัยวันมีแนวคิดที่จะดำเนินการ ก่อสร้างพระมหาเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐบริขารพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ควรค่าแก่การสักการะบูชา เพื่อจะได้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ให้ชนรุ่นหลังได้กราบสักการะบูชา จะได้เป็นการเพิ่มกองบุญกองกุศลเพื่อสวรรค์ พรหม และพระนิพพานตลอดไป เพื่อที่บวรพระพุทธศาสนาจะได้ดำรงถึง 5,000 ปี

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธ ศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างมหากุศลในครั้งนี้ ทางผู้จัดทำจึงขออนุโมทนาบุญกุศลในการสร้างมหากุศลในครั้งนี้ด้วยและขอให้ทุกท่านมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญ โดยวิธีดังนี้

1. ถวายหลวงปู่ได้โดยตรง โดยระบุในใบปวารณาบัตรว่า “เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์”

2. ธนาณัติสั่งจ่าย ตู้ ป.ณ. นาอ้อ 42100

3. โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (เพื่อสร้างเจดีย์)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองใหม่บางพลี บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 320-4-95366-3

(สำหรับท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งสำเนาเอกสาร การทำบุญ พร้อมชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไปที่วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 42000)


แหล่งอ้างอิง watsriaphaiwan.org


• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• "เราทำให้เกิดขึ้นเอง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ๖๘.ปางปลงอายุสังขาร

• บทสวดระตะนะสุตตัง (รัตนสูตร) รตนปริตร

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย