ชมรมพุทธศาสตร์ มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗

 mithrandir    13 ธ.ค. 2556

ขอเชิญนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมบรรพชาสามเณร และอุปสมบทพระภิกษุภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗

บรรพชาอุปสมบท ณ วัดป่ามณีกาญจน์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ปฏิบัติภาวนา ณ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ศิษย์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร,หลวงปู่หลุย จันทสาโร,หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
ลาบรรพชาอุปสมบทวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗
บรรพชาอุปสมบทวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗
ลาสิกขาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
***ผู้ประสงค์บวชไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dropbox.com/sh/7ry3yl6vr170v35/E0oWoeA4Lb#/

----------------------------------------------------------------
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน
ผ่านทาง บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดกำแพงแสน (นครปฐม)
ชื่อบัญชี นาย รุ่งโรจน์ ญาติบรรทุง เลขที่บัญชี ๔๐๑-๒๔๒๔๖๖-๘

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘๐ ๑๙๘ ๓๙๙๐ นัฐพงษ์, ๐๘๘ ๒๔๓ ๕๘๒๘ รุ่งโรจน์

---------------------------------------------
“ฆราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลี
บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์
โดยส่วนเดียวดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ทำได้ง่าย ถ้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์
ออกบวชเป็นบรรพชิต” ... สามัญญผลสูตร
 3,913 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย