ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม บวชชี งานสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ประจำปี 2557 ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 94 ปี พระธรรมมงคลญาณ

 Mettatham    19 ธ.ค. 2556

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม บวชชี งานสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ประจำปี 2557 ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 94 ปี พระธรรมมงคลญาณ

ในการมาบวชชีให้เตรียมชุดสีขาวและของใช้ส่วนตัวมา
โดยไม่ต้องโกนผม สำหรับดอกไม้ธูปเทียนทางวัดจัดไว้ให้บูชาตามศรัทธา


กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557

เวลา 18.00 น. เริ่มพิธีบวชชี / จุดเทียนชัย / สวดลักขี / นั่งสมาธิ / ฟังธรรมเทศนา

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557

เวลา 06.00 น. ตักบาตร พระสงฆ์-สามเณร รอบพระมหาเจดีย์

เวลา 09.00 น. พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี แด่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เวลา 18.00 น. พระสงฆ์เถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจริญพระพุทธมนต์เย็น / สวดลักขี / นั่งสมาธิ / ฟังธรรมเทศนา และ หยุดพักเป็นช่วงๆ ตลอดวันตลอดคืน

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์-สามเณร ฉันภัตตาหารเพล

เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์- ศิษยานุศิษย์ ถวายเครื่องมุทิตาสักการะ แด่ พระเดชพระคุณฯ แด่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ ปะรำพิธี ถวายผ้าป่าสามัคคี / สวดลักขี / นั่งสมาธิ / ฟังธรรมเทศนา และหยุดพักเป็นช่วงๆ ตลอดวันตลอดคืน

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557

เวลา 05.49 น. ดับเทียนชัย / ลาสิกขา เป็นเสร็จพิธี

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557

เวลา 06.00 น. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ใส่บาตรสามเณรจำนวน 95 รูป หน้าศาลา 84 ปี


ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโรงทานและร่วมบุญอื่นๆ
สถาบันพลังจิตตานุภาพ โทรศัพท์ 02-311-1387, 02-311-3903
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานธรรมบริการ 02-332-4145


หรือโอนปัจจัยมาร่วมบุญผ่านทางธนาคาร (ผ้าป่าโครงการประทีปเด็กไทย)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางจาก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-70147-5 ชื่อบัญชี โครงการประทีปเด็กไทย (วัดธรรมมงคล)

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโรงทานและร่วมบุญอื่นๆ สถาบันพลังจิตตานุภาพ โทรศัพท์ 02-311-1387, 02-311-3903 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานธรรมบริการ 02-332-4145

หรือโอนปัจจัยมาร่วมบุญผ่านทางธนาคาร (ผ้าป่าโครงการประทีปเด็กไทย) ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางจาก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-70147-5 ชื่อบัญชี โครงการประทีปเด็กไทย (วัดธรรมมงคล)การสวดลักขี บวชชีหมื่นคน เป็นการสั่งสมบุญบารมีครั้งยิ่งใหญ่ทั้ง 10 ประการ
ให้ชีวิตมีความสงบและสุขใจ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ให้สดใส
ในงานพิธีครั้งนี้ได้นิมนต์พระเถรานุเถระ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
มาแสดงพระธรรมเทศนาและนั่งสมาธิแผ่เมตตาจิตจำนวนมาก
...จึงขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมสวดลักขี บวชชีหมื่นคน
เพื่อสะสมบุญบารมีให้แก่ตนเอง
และร่วมตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารผู้มาบวชชีตามกำลังศรัทธา
ย่อมมีอานิสงส์ผลบุญมหาศาล
ดังที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญจนบรรลุสำเร็จมาแล้ว


ในการมาบวชชีให้เตรียมชุดสีขาวและของใช้ส่วนตัวมา
โดยไม่ต้องโกนผม สำหรับดอกไม้ธูปเทียนทางวัดจัดไว้ให้บูชาตามศรัทธา


ขออนุโมทนาบุญสาธการ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในมหากุศลคราวนี้ ทุกๆประการ ทุกๆท่านด้วยเทอญ


ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม บวชชี งานสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ประจำปี 2557 ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 94 ปี พระธรรมมงคลญาณ ใในคราวนี้ด้วยเทอญ


 4,156 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย