เชิญชวนสาธุชนทุกท่านเข้าร่วมศึกษาพระไตรปิฎกด้วยตนเองภายใน 1 วัน

 ิีBuddhaartgallery    2 เม.ย. 2557

ในวันจันทร์ ที่ 7 เมษายน 2557 (วันหยุดชดเชยวันจักรี)ทางหอศิลป์พุทธะจัดกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการศึกษาพระไตรปิฎกด้วยตนเองใน 1 วัน โดยมีหลายระเอียดเกี่ยวกับ
1. พระพุทธประวัติที่ทุกคนควรรู้และเข้าใจเป็นพิเศษ
2. พระธรรมวินัยที่ควรชี้เฉพาะและเข้าใจเป็นพิเศษ

เป็นการเริ่มเรียนและศึกษาพระไตรปิฎกในหัวข้อง่ายๆและสำคัญ ที่สามารถนำแนวทางมาใช้ต่อยอดในการศึกษาพระไตรปิฎกด้วยตนเองได้ในโอกาสต่อๆไป
ดำเนินการบรรยายโดย อาจารย์ปัญญา ใช้บางยาง(ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระไตรปิฎกหอศิลป์พุทธะ ) ซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือทางพระพุทธศาสนาหลายรายการ อันเป็นตำราสามารถค้นคว้าและเป็นที่อ้างอิงได้ อาทิ หลักธรรมาธิบาย ,พระวินัย ๒๒๗ สิกขาบท , พระพุทธกิจ ๔๕ พระพรรษา , ๘๐ พระอรหันต์ , ๔๐ ภิกษุณี , ๗๕ อุบาสก ,๔๖ อุบาสิกา เป็นต้น

สถานที่การจัดกิจกรรม ช่วงเวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๔.๓๐ น. ณ หอศิลป์พุทธะ เลขที่ ๑ บรมราชชนนี ๑๑๙ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
วิทยาการ อาจารย์ปัญญา ใช้บางยาง (ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระไตรปิฎกหอศิลป์พุทธะ) เป็นผู้เรียบเรียงหนังสือธรรมธิบาย

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2557
สนใจส่งใบสมัครด้วยตนเองที่หอศิลป์พุทธะ หรือทางโทรสาร ๐๒-๔๔๑-๑๙๘๐
หรือส่งแจ้งชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ มาได้ที่
Email : [url]buddhaartgallery1@Gmail.com[/url]
Line ID : buddhaartgallery
Facebook : www.facebook.com/BuddhaArtGallery?ref=hl
ติดต่อเพิ่มเติม ๐๘๘-๒๗๗-๑๐๙๙
สถานที่  สถานที่  สถานที่การจัดกิจกรรม  สถานที่การจัดกิจกรรม  ดำเนินการบรรยายโดย อาจารย์ปัญญา ใช้บางยาง 1. พระพุทธประวัติที่ทุกคนควรรู้และเข้าใจเป็นพิเศษ
2. พระธรรมวินัยที่ควรชี้เฉพาะและเข้าใจเป็นพิเศษ
 4,169 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย