รบกวนช่วยทำแบบสอบถามงานวิจัย ป.โท เรื่อง การสื่อสารการตลาดของสายการบิน Jet Airways (India) ขาดอีก 200 ชุด

 pc87  

ขอรบกวนทุกท่าน ที่เคยใช้บริการสายการบิน Jet Airways ที่เดินทางเป็นการส่วนตัว ไม่ได้เดินทางเป็นหมู่คณะ

ช่วยทำแบบสอบถามงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบิน Jet Airways (India)
ซึ่งข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับ และใช้เพื่อวิจัยการศึกษาเท่านั้น

ลิงค์แบบสอบถาม ด้านล่างครับ
https://docs.google.com/forms/d/13N6NDs0edlAe6aR7RD--4s9NSZ6Mn-l9kqURVBlqmYs/viewformขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมากๆนะครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ


• บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ปี2563 นี้ จะขอบอกว่า...ทำบุญวันละนิดจิตเเจ่มใส่ บุญใหญ่ 1 ปี มี 1 ครั้ง ทอดกฐิน สมทบทุนวางศิลาฤกษ์ สร้างอุโบสถ ออนไลน์ #วัดรัตนวราราม

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย