วัดบึงบูรพา ขอเชิญเป็นเจ้าภาพเสาฐานพระประธานใหญ่หน้าตัก ๑๐ เมตร สูงรวม ๑๙ เมตร

 พระไพโรจน์    30 ก.ย. 2557

เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเสาฐานพระประธานใหญ่หน้าตัก ๑๐ เมตร สูงรวม ๑๙ เมตร

เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเสาฐานพระประธาน(สมเด็จองค์ปฐม)หน้าตัก ๑๐ เมตร สูงรวมฐาน ๑๙ เมตร ณ.วัดบึงบูรพา บ้านดอนหวาย ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เสาต้นละ ๕๐๐๐ บาท
หรือบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา
มีการอบรมปฏิบัติธรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี

พระ ไพโรจน์ กตธัมโม
เลขที่บัญชี 4030266460
ธ. กรุงไทย สาขา เลย

หรือติดต่อสอบถามได้ที่
พระไพโรจน์ 0804123168
พัฒนาสังคมต้องเริ่มพัฒนาเยาวชนก่อน
เพราะเยาวชนคือสังคมในอนาคต. 4,126 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย