ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานปฎิบัติธรรม และ แพทย์ทางเลือก

 uiitii    25 ต.ค. 2557

ร่วมตอบคำถามผ่านทางลิงค์ต่อไปนี้

https://docs.google.com/forms/d/1PXff-zUW85NsqbkR5tdZmDNfM-mFItGJ4mJKo3PLfHQ/viewform

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบคำถามค่ะ    
 4,235 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย