บรรยายธรรมเรื่อง การประสานระหว่างความกรุณากับปัญญา

 1000stars    28 ต.ค. 2557

บรรยายธรรมเรื่อง การประสานระหว่างความกรุณากับปัญญา
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30 – 12.00
ณ บ้านมูลนิธิพันดารา กรุงเทพฯในโอกาสที่พระอาจารย์ ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช พระธรรมาจารย์ซกเช็น ผู้ตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาแบบทิเบตในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา โปแลนด์ ออสเตรีย รัสเซียและเบลารุส จะมาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในประเทศไทยและนำภาวนาแก่สมาชิกมูลนิธิตลอดจนผู้สนใจทั้งหลาย ระหว่างวันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2557 ในการนี้ มูลนิธิขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายธรรมเกี่ยวกับการประสานระหว่างความกรุณากับปัญญา ซึ่งเป็นประเด็นหลักของพระพุทธศาสนา และเป็นแก่นหัวใจของมรรควิถีซกเช็น ที่มีเป้าหมายนำพาเราไปสู่สภาวะจิตเดิมแท้อันผ่องแผ้ว เปี่ยมด้วยความกรุณาและปัญญา
กำหนดการ
09.30 น. ฟังธรรมบรรยาย ซักถาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ค่าใช้จ่าย
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ทำบุญสนับสนุนกิจกรรมตามศรัทธา
การเดินทางมายังมูลนิธิพันดารา
กรณีนำรถมาเอง จอดรถที่บิ๊กซี (ซอยลาดพร้าว 7) เดินมาเพียง 2
ซอยก็ถึงซอยมูลนิธิพันดารา (ซอย 11) จากนั้น เดินเข้าไปในซอยประมาณ 100 เมตร บ้านมูลนิธิเป็นบ้านหลัง สีเหลืองสุดซอย (บ้านเลขที่ 695)
กรณีเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน : ลงสถานีลาดพร้าว ทางออกประตู 3 หรือลงสถานีพหลโยธิน ทางออกห้างยูเนี่ยนมอลล์แล้วเรียกแท็กซี่

ติดต่อมูลนิธิพันดารา
[url]
1000tara@gmail.com[/url
] โทร 0833008119, 0878299387

ลงทะเบียนออนไลน์
บรรยายธรรม “การประสานระหว่างความกรุณากับปัญญา” ที่บ้านมูลนิธิ
http://goo.gl/forms/d1yiAU1Pn1   
 4,257 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย