ขอเชิญท่านสาธุชนฟังธรรม พระสุปฎิปันโน โดย ท่านอาจารย์ไพฑูรย์ (เจ้าอาวาสวัดสุภัททมงคล) (ท่านเป็นสามเณรองค์แรก ของหลวงพ่อชา สุภัทโท)

 ิีBuddhaartgallery  

วันอังคารที่ ๔ พ.ย ๕๗ เวลา๑๓.๓๐น.เป็นต้นไป
ขอเชิญท่านสาธุชนที่สนใจฟังธรรมกับ พระสุปฎิปันโน
ที่หอศิลป์พุทธะ ถนนบรมราชชนนี ซอย 119 (เลยถนนแยกเข้าพุทธมณฑลสาย 3 มาเล็กน้อย) โทร .02-441-1980
เรื่อง "ตามรอยแห่งธรรม"

โดย ท่านอาจารย์ไพฑูรย์ (เจ้าอาวาสวัดสุภัททมงคล)
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี
สาขาที่ ๓๕ ของวัดหนองป่าพง (ท่านเป็นสามเณรองค์แรก ของหลวงพ่อชา สุภัทโท)
ขอเชิญร่วมฟังธรรมกันคะ

บุญ...มีทางได้หลายวิธี
บุญ...จากการฟังธรรม
ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ได้สะสมบุญ ...


• จะดีได้ ดีจริง ดีนานก็เพราะรู้จักดี รู้จักป้องกันความดีของตน ไม่ให้กิเลสเกิดเป็นเงาตามตัวของมัน

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• "เพราะอำนาจกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• หลักในการแสดงธรรม ๔ วิธี

• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย