ศีล 5 เพื่อการปฏิบัติสมถกรรมฐาน

     

การที่เราจะปฏิบัติสมถกรรมฐาน จำเป็นไหมคะที่เราต้องรักษาศีล 5 ให้ได้บริสุทธิ์ทุกข้อ หากขาดข้อใดข้อหนึ่งไป จะส่งผลต่อการปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ
ตอนปฏิบัติสมถกรรมฐาน ก็ไม่ได้ล่วงศีลข้อใดครับ เป็นศีลอยู่แล้วในขณะนั้น เพราะฉนั้นในขณะปฏิบัติสมถกรรมฐานจึงไม่มีศีลข้อใดขาดไป กรุณาอย่าเป็นกังวลในขณะปฏิบัติสมถกรรมฐานเพราะจะเป็นข้อข้องใจ ทำให้จิตใจไม่สงบเป็นสมาธิ ตรับ

ส่วนการรักษาศีล ๕ ให้ตั้งใจไว้เรเลยครับ ว่าเราจะไม่ทำลายศีลของเราเด็ดขาด เพราะศีล ๕ เป็นธรรมของมนุษย์ขึ้นไปครับ ส่วนสัตว์ที่ต่ำกว่ามนุษย์ศีล ๕ ไม่ใช่ธรรมของเค้าครับ


พาหิยสูตร
ศีลเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรม

......พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพาหิยะ เพราะฉะนั้น เธอจงชำระเบื้องต้น
ในกุศลธรรมให้บริสุทธิ์เสียก่อน ก็อะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรม คือศีลที่บริสุทธิ์ดี และความเห็นอันตรง.

[๗๔๘] ดูกรพาหิยะ เมื่อใดแล ศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดี และความเห็นของเธอ
จักตรง เมื่อนั้น เธอพึงอาศัยศีล ตั้งมั่นในศีล แล้วเจริญสติปัฏฐาน ๔

http://84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=19&A=4363&Z=4387


สวัสดีครับ คุณกิมหลา
ความสำคัญ ที่ เช่นนั้น ยกมากล่าวคือ ความเห็นอันตรง การที่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ความเห็นก็จักโน้มไปในทางที่ตรง

เมื่อความเห็นตรง ทิฏฐิอันตรง ก็จักทำจิตให้ตรงได้

เจริญธรรม
เช่นนั้น


 4,066 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย