อยากอ่านตำรามหาพิไชยสงคราม

     

ผมอยากอ่านตำรามหาพิไชยสงครามมากเลยครับ เพราะเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่า เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเรา ไม่ทราบว่ามีใครรู้มั้ยจะหาอ่านได้ที่ไหนบ้างครับ
ดูตามลิงค์นี้อาจมี
http://www.google.com/search?hl=en&q=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1+&btnG=Google+Search


นทีนาคราช.....
ชื่องาม นามดี สนใจพิชัยสงคราม ในเว็ปธรรมะ ...

เช่นนั้น จัดให้ 1 พระสูตร ว่าด้วย พิชัยสงครามอันยอดเยี่ยม

"เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า
น่าอัศจรรย์ พระเจ้าข้า ไม่เคยมีมา พระเจ้าข้า ธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไร พระเจ้าข้า.
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เพราะฉะนั้นแหละ อานนท์ เธอจงจำธรรมบรรยายนี้ว่า อรรถชาละก็ได้
ว่าธรรมชาละก็ได้ ว่าพรหมชาละก็ได้ ว่าทิฏฐิชาละก็ได้ ว่า พิชัยสงครามอันยอดเยี่ยม ก็ได้."

http://84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=09&A=0&Z=1071

เจริญในธรรม
สวัสดีครับ ท่าน 118.174.4.123

เช่นนั้น พยายามศึกษาตามกำลังความสามารถครับ
ถูกผิดอย่างไร ก็ยินดีรับฟังคำชี้แนะจากผู้เจริญในปัญญาทุกท่านเช่นกันครับ

เจริญในธรรม *U* _/\_


คุณสงสัย...

ศาสนาพุทธเป็นศาสนา แห่งการใช้ปัญญา เพื่อหลุดพ้นจากความผูกมัด ความอาลัย ในอุปาทานขันธ์

คุณสงสัย คงไม่เห็นผู้ห่มผ้าเหลืองทุกคนเป็นพระไปหมด

พระสงฆ์ คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้อง เป็นเนื้อนาบุญ

ผู้ห่มผ้าเหลือง นุ่งห่มเลียนแบบพระ ไม่ปฏิบัติในพระธรรมวินัย ไม่เรียกว่าพระ ครับ

เห็นด้วยประการหนึ่งคือ การอ่านแต่พระไตรปิฏก ไม่เป็นการรับรองว่าไม่ต้องสู่อบาย

เจริญธรรม


 4,169 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย