ประวัติบทสนทนาวันอาสาฬหบูชา ช่วยเล่าหน่อยครับ

     

คือผมอยากทราบบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับ เหล่าพระปัญจวัคคีย์ ในวันอาสาฬหบูชาครับ
(ผู้รู้ช่วยหน่อยครับ)
ยํ กิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺต


 4,119 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย