หลักการเบื้องต้น ในการปฏิบัติ เพื่อการขจัดอาสวะแห่งกิเลส
    

หลักการเบื้องต้นในการ ปฏิบัติ เพื่อการขจัดอาสวะแห่งกิเลส
วิธีการหรือหนทางที่จะบรรลุธรรมตั้งแต่ชั้น โสดาบัน ไปจนถึง นิพพาน(อันเป็นชั้นสูงสุด)ได้นั้น ต้องประกอบไปด้วยหลักการ หรือวิธีการดังต่อไปนี้

1. การเอาใจจดจ่อในสิ่งนั้น หรือการเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น หรือการเอาใจไปผูกอยู่ในสิ่งนั้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกตัว และระลึกได้ (สมาธิ )
2. ความรู้ หมายถึง ความรู้ในทางหลักธรรมะและความรู้อื่นๆอันเกี่ยวข้องกับหลักธรรมะนั้นๆ
3. การแปลงความรู้ให้เป็นการปฏิบัติ หมายถึง การแปลงความรู้อันประกอบด้วย ความรู้สึกตัว และระลึกได้ (สมาธิ) ให้เป็นพฤติกรรม หรือสามารถขจัด คลื่นแห่งสภาพแห่งสภาวะจิตใจ ในรูปแบบต่างๆ หรือคลื่นแห่งอารมณ์ ความรู้สึก ให้ออกจากสรีระร่างกายได้
4.การแปลงการปฏิบัติหรือพฤติกรรม ให้เป็นความรู้ ความเข้าใจ (อันนี้หมายรวมถึงการปฏิบัติของผู้อื่นด้วย)

ที่ได้กล่าวไป เป็นหลักการเบื้องต้นสำหรับการเริ่มปฏิบัติ โดยต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามขั้นตอน และต้องปฏิบัติ ในข้อ 1 ให้ได้ดีอย่างน้อย ต้องฝึกสมาธิ 6 เดือนเป็นอย่างต่ำ เนื่องจาก จะมีผลดีต่อการฝึกในชั้นต่อๆไป ถ้าหากสมาธิไม่ดี สมองหรือระบบการทำงานของร่างกายอาจรับไม่ไหว เพราะระบบการควบคุมหรือสมาธิไม่ดีพอ อาจมีอารมณ์แปรปรวน หรืออารมณ์ที่ไม่ถึงประสงค์เกิดขึ้นได้

วิธีละอาสวะ ๗ ประการ

http://www.84000.org/true/004.html
... สาธุ ...วิธีละอาสวะ ๗ ประการ
http://www.84000.org/true/004.html

การเจริญกุศลทุกๆอย่างได้แก่ ทาน ศีล และภาวนาล้วนเป็นวิธีชำระขัดเกลากิเลสและอาสวะทั้งสิ้น แต่ก็ต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา เช่น การให้ทานเพื่อวัตถุประสงค์ชำระขัดเกลาโลภกิเลสหรือความตระหนี่....รักษาศีลเพื่อละบรรเทาความโกรธและพยาบาท......ภาวนาเพื่อเจริญปัญญาก็จะทำลายโมหะกิเลส
ส่วนการเจริญกุศลแล้วขอให้เป็นผู้มีรูปสมบัติ....ทรัพย์สมบัติ....ได้เสพอารมณ์อันปราณีตแม้จะไม่ผิดศีล....แต่จะเป็นเหตุให้เนิ่นช้าต้องเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารโดยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร......


ทาน ศีล ภาวนา ถูกต้องแล้วคัรบ


 เปิดอ่านหน้านี้  3377 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย