ดับต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง

 muisun    17 เม.ย. 2558

ดับชอบ ชัง เฉย ได้ก็ผ่องใส ดับชอบ ชัง เฉย ได้ ก็ไม่เดือดร้อน ดับชอบ ชัง เฉย ได้ก็รวย ดับชอบ ชัง เฉย ได้ก็พ้นทุกข์ จะคิดดับๆ จะชอบดับๆ จะเฉยดับๆ (ถ้าดับตัวเฉยไม่ได้โทษหนักกว่าเพื่อน) จะดับได้ก็สังเกตุตัวจะ เห็นต้น เห็นกลาง เห็นสุด ของชอบ ชัง เฉย..

   




 4,258 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย