พานขอศีล5 ด้วยพละ5และนิ้วทั้ง5

 jspeed  

ในพานมีอยู่ 5 อย่างด้วยกัน

1.ใบพลู แทน ศรัทธา
2.หมาก แทน วิริยะบากบั่น
3.เทียน 1 เล่ม แทน สติ ตั้งตรงรอแสงปัญญาจากเทียนต่อ จาก1แรงเทียนสู่หลายแรงเทียน(ยิ่งต่อยิ่งสว่าง) 1เล่มแทนพระวินัย(คำสั่งศีล)ทางขวามือเมื่อตั้งบนโต๊ะหมู่(พระโมคคัลลานะ) อีกเล่มพระธรรม(คำสอน) เป็นต้น
4.ธูป 3 ดอก แทน สมาธิ ต้องตั้งใจให้มั่น มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน (เข้าถึงพระรัตนตรัย)
5.ดอกไม้ แทน ปัญญา ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

หนึ่งในขั้นตอนวิชาไปวัด

เมื่อจัด พานหมากพลูวนเป็นธรรมจักรก็จะแทนศรัทธาบารมีพุทธะ+วิริยะบารมีพุทธะ

พานพุ่มดอกบัว แทนปํญญาบารมีพุทธะ


• วัดพรหมนิวาส วรวิหาร (วัดขุนยวน)

• ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ทรงเลือก ๕ อย่าง

• วันอาทิตย์นี้ที่บ้านอารีย์มีกิจกรรมใสใสวัยเด็ก "อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์ " เชิญทั้งน้องๆและผู้ปกครองค่ะ

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย