ถ้าเราไปสมัครเป็นครู ที่ 3 ชายแดนภาคใต้ แบบนี้จะได้บุญหรือบาปค่ะ

     

ทั้งที่รู้ว่าสถานที่นี้อันตราย มีความเสี่ยงตายง่ายๆ ถึง 80 % แบบนี้จะเข้าข่ายไม่รักตัวเอง คล้ายๆ กับไปฆ่าตัวตาย ซึ่งก็คือบาป ในการฆ่าตัวตาย
แต่อีกนัยหนึ่ง เรา เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือประเทศชาติ ไปเป็นครูสอนวิชา และให้กำลังใจเด็กๆ ก็เหมือนกับเราได้กุศล

หากการไปที่นั่น ทำให้คนที่รักเรา เค้าเสียใจ กลัวเราเป็นอะไรไป
หรือ...
หากการไปที่นั่น แล้วได้ตายอย่างสมเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของตนเอง

สรุปแล้วได้บุญหรือได้บาป   
ได้บุญอย่างแรงเลย

ให้ในสิ่งที่เขาขาดแคลนต้องการพอดี เหมือนพระสีวลี

ที่ท่านเคยให้น้ำผึ้งสดแก่ชาวเมืองในคราวทำบุญใหญ่

ซึ่งขาดอยู่สิ่งเดียวคือน่ำผึ้งสด อานิสงค์นี้ทำให้ท่าน

เจริญด้วยลาภจวบจนชาติสุดท้าย


• พระเคร่ง (ฮาธรรมะพระพยอม)

• "ให้รีบ ๆ ทำ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

• สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข

• เหตุใจไม่มีใครรู้จัก

• เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมฯ หนุน 41 ร.ร. ผลิตหนังสั้นธรรมะ

• ต่างคนต่างกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย