เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ "เปิดห้องภาพท่านพุทธทาส"

 ิีBuddhaartgallery  

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ "เปิดห้องภาพท่านพุทธทาส"และร่วมฟังธรรมเทศนาจากพระมหาบุญชู ฐิตปุณฺโญ (อดีตช่างภาพประจำตัวท่านพุทธทาส)
ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ หอศิลป์พุทธะ ถนนบรมราชชนนี ซอย 119 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม 02-441-1980 ,088-277-1099


• รวมเพลงธรรมะเปิดโลก - รฎา ณัฎฐ์ธยาน์

• คุณธรรมสามัคคี ๔ ข้อ โดย พระเทพสิงห์บุราจารย์

• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• ร่วมเข้าพิธีบวงสรวงขอพรพระราหู สร้างอาคารจอดรถ ของวัดภาษี

• วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร (วัดเงิน)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย